Home 2017-05-31T10:17:09+00:00

Full•Finance is dienstverlener voor de accountancymarkt. Sinds vele jaren zijn wij een gewaardeerd partner en kennisleverancier van administratie- en accountantskantoren en andere partijen werkzaam in de branche. Zowel kleinere als grotere organisaties doen een beroep op onze jarenlange expertise.

Wij bieden onze klanten ondersteuning als adviseur, sparringpartner, procesbegeleider, cursusleider, trainer en docent. Lees meer …

Nieuwsberichten

Bestuursassessment In het Publiek Belang

Maatregel 2.1 uit de Rapportage In het Publiek Belang vereist dat besturen [...]

Aandachtspunt: De eerste Btw-aangifte over 2018!

In de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 is artikel 29 van de Wet OB [...]

Huwelijksvermogensrecht 2018, de redelijke vergoeding

Als een onderneming (IB-onderneming, maar ook een bv) buiten de gemeenschap valt [...]

Geen onzakelijke lening

Weer een uitspraak ten gunste van belastingplichtige betreffende een zakelijke lening! Casus [...]

Vorming voorziening dubieuze debiteuren mogelijk ondanks nalaten treffen van incassomaatregelen

Wederom een uitspraak ten gunste van belastingplichtige betreffende een zakelijke lening! Casus [...]

Geen afwaardering vordering als mogelijkheid tot verhaal niet wordt benut

Deze keer een uitspraak ten nadele van belastingplichtige: geen afwaardering van een [...]

Controle beschikking werkhervattingskas loont de moeite

De meeste werkgevers zullen de beschikking werkhervattingskas 2018 al hebben ontvangen. Wij [...]

Heffingskortingen voor buitenlandse werknemers (grensarbeiders)

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen (hun inkomen wordt voor tenminste 90% in Nederland aan [...]

30%-regeling: tussentijdse toets & controles

Zoals wellicht bekend is per 1 januari 2012, naast een salarisnorm, het [...]

Geen belastingrente bij aanslagen erfbelasting vanwege overlijdens op of na 1 januari 2017

Er zijn wat problemen bij de belastingdienst qua automatisering op het gebied [...]

Vakantiedagenperikelen bij werknemers (en zzp’ers?)

Bij uitdiensttreding heeft de werknemer recht op uitbetaling van nog niet opgenomen [...]

Hoe koop je een accountantskantoor?

Het laatste halfjaar is de vraag naar (overname van) accountantskantoren toegenomen. Er [...]

Onze vakgebieden