Op 20 april 2018 is de kabinetsreactie verschenen op de vorig jaar gepubliceerde evaluatie van de 30%-regeling en de daaropvolgende commentaren van deskundigen en organisaties.

Hierin wordt de, al in het Regeerakkoord aangekondigde, maatregel dat de 30%-regeling zal worden verkort van 8 naar 5 jaar geconcretiseerd. Duidelijk is nu dat men voornemens is deze maatregel met ingang van 1 januari 2019 in te voeren. Bovendien zal, anders dan bij vorige aanpassingen in de 30%-regeling, geen overgangsregeling worden ingevoerd, zodat de kortere looptijd ook voor werknemers die momenteel gebruikmaken van de regeling zal gelden.

De verkorting van de looptijd heeft ook gevolgen voor de keuzemogelijkheid voor de zogenoemde partiële buitenlandse belastingplicht, als gevolg waarvan -kort gezegd- het inkomen uit (buitenlands) vermogen in box 2 en box 3 niet in Nederland wordt belast. Ook deze keuzemogelijkheid wordt 3 jaar verkort evenals de periode waarin werkelijke extraterritoriale kosten belastingvrij kunnen worden vergoed.

Er is, mede omwille van eenvoud, niet gekozen voor de andere aanbevelingen uit de evaluatie, bijvoorbeeld de verhoging van de 150 kilometergrens, noch is de suggestie om aan te sluiten bij de daadwerkelijk reisafstand in plaats van de afstand van de woonplaats tot de Nederlandse grens, overgenomen.

Door te kiezen voor een verkorting van de looptijd meent de regering recht te doen aan het begrip ‘tijdelijk verblijf’ en wordt de 30%-regeling bovendien in lijn gebracht met regelingen in de ons omringende landen. Voor werknemers die op dit moment gebruikmaken van de 30%-regeling is het echter wel een bittere pil. Voor de werknemers die per 1 januari 2019 buiten de boot vallen resteert nog ruim een halfjaar om (optimaal) gebruik te maken van de regeling. We denken graag met u mee over de mogelijkheden. U kunt daarvoor contact opnemen met mr. Mirjam van de Langerijt (055 – 355 99 79 / m.van.de.langerijt@fullfinance.nl).