AA-opleiding Full•Finance: Steeds meer zij-instromers, steeds meer maatwerk

Een groeiend aantal studenten die in (het schakeltraject van) de AA-opleiding van Full•Finance Opleidingen starten, heeft een andere vooropleiding dan de traditionele bachelor accountancy in het hoger beroepsonderwijs. Een deel van de zij-instromers heeft een verwante vooropleiding, zoals een universitaire opleiding richting accountancy and controlling of een bedrijfseconomische bachelor in het hbo. Daarnaast zien we ook een toename van instromers met bijvoorbeeld een meer bedrijfskundige achtergrond.

Alleen al kwantitatief lijken zij-instromers noodzakelijk om het aantal AA’s nog enigszins op peil te houden. Steeg in het eerste decennium van deze eeuw het aantal studenten in de bachelor nog van ca. 1.300 naar ruim 2.000 in het topjaar 2009, de laatste jaren schommelt het aantal startende studenten weer rond de 1.300. Dit lijkt misschien veel, maar slechts een fractie van deze bachelors wordt uiteindelijk AA.

Ondanks die stijging van het studentenaantal in het vorige decennium daalt het aantal AA’s al jaren. Stonden er in 2012 nog 6.790 AA’s ingeschreven in het register, vorig jaar waren er nog slechts 6.213. In diezelfde periode steeg het aantal registeraccountants met ruim 6% naar 15.510.

Zij-instromers zijn niet alleen van kwantitatief belang. Zij beschikking vaak ook over andere vaardigheden en competenties dan de ‘reguliere’ accountancystudenten. Hierdoor kunnen zij een waardevolle rol vervullen binnen het kantoor. Denk bijvoorbeeld aan studenten met een vooropleiding waar veel meer aandacht is voor communicatie en klantgerichtheid.

Het studietraject dat een zij-instromer nog moet afleggen, is sterk afhankelijk van de vooropleiding. Standaardroutes bestaan niet. Het is altijd maatwerk. Als een zij-instromer zich bij ons meldt, gaan we samen op zoek naar het beste opleidingspad, dat uiteraard moet voldoen aan de eisen die aan de accountantsopleiding worden gesteld, maar waarbij ook rekening gehouden wordt met de specifieke situatie van de student.

Wilt u meer weten over de opleidingsmogelijkheden van een zij-instromer in de AA-opleiding? Neem dan contact op met Jurroen Cluitmans (055-3559979 of j.cluitmans@fullfinance.nl).