Aanmelden voor nieuwe KOR vanaf 1 juni 2019 mogelijk

Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen, verandert de huidige kleineondernemersregeling vanaf 1 januari 2020. Met de nieuwe regeling kan een in Nederland gevestigde ondernemer kiezen voor een vrijstelling van de btw-plicht als de omzet niet hoger is dan € 20.000 (excl. btw) per kalenderjaar. De nieuwe KOR geldt niet alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden daarvan, maar ook voor rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen en bv’s.

Als een ondernemer direct vanaf 1 januari 2020 gebruik wil maken van de nieuwe KOR, dan moet hij zich vóór 20 november 2019 aanmelden bij de belastingdienst. Het aanmelden kan al vanaf 1 juni 2019. De belastingdienst heeft hierover dit bericht geplaatst op de website.

Wanneer een ondernemer op dit moment een ontheffing van administratieve verplichtingen heeft, dan valt die ondernemer met ingang van 1 januari 2020 automatisch onder de vrijstelling. De ondernemer hoeft zich in dat geval niet zelf aan te melden voor de nieuwe regeling. De belastingdienst zal deze ondernemer een brief sturen waarin wordt aangegeven wat de ondernemer moet doen als hij met ingang van 1 januari 2020 geen gebruik wil maken van de vrijstelling.

De nieuwe KOR is een vrijstelling wat betekent dat niet langer recht op aftrek van voorbelasting bestaat bij de ondernemer. Houd in dit verband ook rekening met een eventuele herziening van voorbelasting bij de ondernemer wanneer deze zou besluiten om te gaan deelnemen aan de nieuwe regeling.

Mocht u meer willen weten over de specifieke voorwaarden van de nieuwe regeling en de gevolgen voor een ondernemer wanneer hij gebruik zou willen gaan maken van deze regeling, neemt u dan contact op met onze btw-specialist, mr. Katelijne ten Thije-Nievelstein. Zij informeert u graag over alle ins & outs van de nieuwe regeling.