Aanpassing in de verwerking van groot onderhoud in de jaarrekening

Kosten van groot onderhoud aan materiële vaste activa verantwoorden in de winst-en-verliesrekening over verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019 is niet langer toegestaan.

De RJ bood reeds een overgangsbepaling om de kosten van groot onderhoud te verwerken in de boekwaarde van het actief of via een onderhoudsvoorziening, namelijk door middel van een prospectieve verwerking van de stelselwijziging.

Nieuw is eenzelfde overgangsbepaling maar dan om de kosten van groot onderhoud opgenomen in een onderhoudsvoorziening te verwerken in de boekwaarde van het actief. Bij overgang naar dit nieuwe stelsel mag de voorziening dus worden afgetrokken van de boekwaarde van het bijbehorende actief.

De achtergrond van het toestaan van deze overgangsbepaling is dat diverse rechtspersonen willen overgaan van een voorziening voor groot onderhoud naar het verwerken van de kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief. Afhankelijk van de situatie ervaren deze rechtspersonen complexiteit om deze stelselwijziging retrospectief te verwerken. De RJ wil het verwerken van de kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief faciliteren en stelt daarom deze additionele overgangsbepaling voor.

RJ uiting 2019-13 ‘Materiële vaste activa’ (additionele overgangsbepaling ‘kosten van groot onderhoud’)