abonnementen

De professionals van administratie- en accountantskantoren kunnen een beroep doen op de expertise van Full Finance zonder dat sprake is van verplichte aansluiting, contributie of ballotage.

Full Finance adviesabonnement

Wij willen onze toegevoegde waarde bewijzen door blijvend kwaliteit te bieden. Kantoren die daar prijs op stellen kunnen Full Finance-adviesabonnee worden.

Wat bieden wij je als Full Finance-adviesabonnee?

telefonisch of e-mail consult met deskundige adviseurs waarin praktijkvraagstukken en vaktechnische vragen kunnen worden voorgelegd en waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht als de behandeling van de voorgelegde zaken niet meer dan tien minuten in beslag neemt;
onze vaktechnische notities;
ons jaarlijkse benchmarkrapport;
korting op onze tarieven;
korting op door ons georganiseerde vaktechnische bijeenkomsten en cursussen.

Ingangsdatum: mogelijk op de eerste dag van de door jou gewenste maand. De jaarlijkse kosten bedragen € 750 (excl. btw).

Full Finance waarnemingsovereenkomst

Als accountant ben je verplicht om de waarneming van jouw beroepsuitoefening adequaat te regelen. Full Finance kan je daarbij helpen. Veelal doen we dit door een waarnemingsovereenkomst te sluiten. Dit om in geval van een calamiteit de continuïteit van de dienstverlening aan jouw klanten veilig te stellen. 

Heb je behoefte aan waarneming of wil je daar eens over sparren? Neem dan contact op met een van onze accountants (055 – 355 99 79).

Waarneming in de praktijk

Wij merken dat accountants voor wie wij waarneming verzorgen er baat bij hebben om vaker dan eens per jaar met de waarnemer te sparren. Naast bespreken van de kantoororganisatie, beoordelen we de kwaliteit van dossiers en fungeren we als klankbord. Maatwerkafspraken hierover worden rechtstreeks gemaakt met de waarnemer. Voor meer informatie kun je terecht bij jouw waarnemer.

Heb je vragen of belangstelling voor een vrijblijvende kennismaking?

Neem dan contact met ons op: 055-355 99 79