Accountancy 2.0

Visionairs in de accountancybranche roepen al enkele jaren dat door Robotic Accounting het boekhouden verdwijnt en alleen een automatische boekhouding overblijft. In gerenommeerde vakbladen, op internetfora en tijdens congressen verschijnen regelmatig artikelen en lezingen over dit onderwerp. En over de gevolgen daarvan voor de accountancybranche, bijvoorbeeld voor het Samenstellen en Adviseren. En hoe accountants zich hierop kunnen of moeten voorbereiden en waar de kansen liggen om als accountant te ‘overleven’ in de markt. Denk bij dit laatste aan de stelling dat de toegevoegde waarde van de accountant ligt op het gebied van het zijn van de gekwalificeerde en betrouwbare partner om de ondernemer te ondersteunen bij het bereiken van zijn doelstellingen. En dus niet meer alleen bij het opstellen van de jaarrekening.

Hoe gaat dit nu in de praktijk? Hoe gaan accountantskantoren om met Robotic Accounting en de gevolgen daarvan? Wij van Full•Finance Consultants zien grote verschillen bij de kantoren waaraan wij onze diensten verlenen. Om hierin meer inzicht te krijgen hebben wij het benchmarkonderzoek Accountancy 2.0 opgezet. Wij gaan daarbij uit van de formule Accountancy 2.0 = Administratie 2.0 + Samenstellen 2.0 + Accountant 2.0. En om dit inhoud te geven gebruiken we de volgende definities:

  • Administratie 2.0 = het gebruik van Scan en Herken, UBL, bank- en kassakoppelingen, een boekhoudrobot, aansluitingen en controles automatisch uitvoeren in de administratie, jaarwerk naar periodes brengen en daarmee samenstelwaardig administreren. Dit alles liefst op een efficiënte procesgerichte manier in plaats van per klant. De uitkomst is een administratiedossier met een samenstelwaardige kolommenbalans. Bij tussentijdse rapportage aan de klant gebruik je het geheel geactualiseerde administratiedossier.
  • Samenstellen 2.0 = risicogericht samenstellen, digitale koppeling met en steunen op de uitkomsten van Administratie 2.0. Doe vooral geen dubbel werk. Maak de jaarrekening alleen als het moet, het is geen doel op zich.
  • Accountant 2.0 = medewerker bij een accountantskantoor met de sleutelrol in de communicatie met de eindklant. De klant ervaart de Accountant 2.0 als een betrouwbare en gekwalificeerde adviseur die zijn business goed kent (doelstellingen, business, branche) en die gevraagd en ongevraagd door deze accountant wordt geadviseerd om zijn doelen te behalen. De Accountant 2.0 is meer en meer een regisseur van de administratieve gegevensketen.

Tijdens het benchmarkonderzoek brengen wij in kaart in hoeverre kantoren voldoen aan onze definities. Ook brengen wij in kaart op welke onderdelen kantoren van mening verschillen met onze definities. Wij vragen om ‘best en worst practices’: wat werkt in de praktijk wél en wat juist níet. Welke hulpmiddelen (bijvoorbeeld software) zou jij aanbevelen om te gebruiken en welke juist niet? Waar zie jij kansen voor verbetering en welke oplossingen zou jij willen delen? En hoe kijk jij tegen de accountant van de toekomst aan?

Het onderzoeksrapport is over enkele weken gereed en beschikbaar voor de deelnemers. De hoofdlijnen van de uitkomsten publiceren wij later.