Al jaren geven accountantskantoren aan dat zij het percentage adviesomzet binnen het kantoor willen verhogen. Om dit te doen is er dringend behoefte aan oplossingen om dit inhoudelijk en procedureel te ondersteunen.

Behoefte

Accountants zitten op een schat aan data, alleen is het in de praktijk erg lastig om op basis van deze data gerichte advieskansen te genereren. Veelal wordt er ad hoc op situaties ingespeeld. Er is een wijziging in wet- en regelgeving of er zijn mazen in een belastingwet gevonden en men gaat aan de slag om zo snel mogelijk een selectie van klanten te maken die baat zouden kunnen hebben aan een advies op basis van deze gegevens. Wat zou het mooi zijn wanneer de data vanuit de verschillende datasilo’s zouden kunnen gecombineerd en vervolgens leiden tot actieve adviessignalen.

Wat is hiervoor nodig?

Zoals ik in mijn vorige artikel al uitvoerig heb aangegeven, is een goed ingericht crm-systeem een eerste randvoorwaarde. Vanuit het crm-systeem dienen de verschillende stambestanden van de datasilo’s aan elkaar verbonden te zijn.

Een tweede voorwaarde is het standaardiseren van de data in de diversen bronnen en deze standaard benaderbaar maken voor de adviestools.

Als derde zijn er ondersteunende adviestools nodig. Voor het eerst in jaren zien we initiatieven ontstaan in de combinatie techniek, inhoud en proces. Voorbeelden hiervan zijn de Advies App van de MKB Kredietcoach, en de adviestool ontwikkelingen van sdu digital. Maar helaas zijn er ook nog databronnen die slecht te benaderen zijn. Zo zijn in bijna alle fiscale systemen de aangiftedata slecht te ontsluiten.

Wat kunt u al doen?

Ter voorbereiding op het beschikbaar komen van de diverse oplossingen, is het verstandig om uw eigen kantoorsituatie alvast in kaart te brengen. Vraagt u zich bijvoorbeeld eens af:

  • Heb ik mijn crm op orde en is deze gekoppeld aan al mijn systemen waar de data zijn opgeslagen?
  • Zijn de diverse gegevens die ik in mijn advisering zou willen gebruiken gestandaardiseerd en technisch benaderbaar?
  • Heb ik de juiste medewerkers in huis om de stap naar meer adviesomzet te maken (of moet ik werven en/of bijscholen)?
  • Zijn mij klanten erop voorbereid dat ik meer adviesdiensten voor ze kan gaan uitvoeren?

Kortom, zorg ervoor dat uw kantoor voorbereid is de oplossingen die de komende jaren zeker beschikbaar zullen komen ook daadwerkelijk in te kunnen zetten!

Bij Full•Finance is er veel ervaring met het optimaal implementeren van software en het leiden van projecten. Wilt u hierover eens met ons van gedachten wisselen, neem dan contact op met: Arjan Gelderblom, Henk Aardoom of Martijn Kriek.