Actualisering Besluit Noodmaatregelen coronacrisis

Op 30 december 2020 is het geactualiseerde besluit met de fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis (Besluit Noodmaatregelen Coronacrisis) in de Staatscourant gepubliceerd.

Er zijn diverse nieuwe goedkeuringen opgenomen en er zijn goedkeuringen verlengd.

Voor wat betreft de btw-maatregelen geldt het volgende:

Nieuw is onder meer onderdeel 9d, waarin een goedkeuring is opgenomen voor de tijdelijke toepassing van het btw-nultarief op de levering van COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits en daarmee nauw samenhangende diensten.

In het besluit wordt aangegeven dat de levering van vaccins in principe is belast tegen het verlaagde btw-tarief. Voor testkits geldt dat levering is belast tegen het algemene btw-tarief. De dienst bestaande uit het tegen vergoeding vaccineren of testen is belast tegen het algemene tarief, tenzij deze onderdeel is van een vrijgestelde medische dienstverlening zoals bedoeld in artikel 11, lid 1, onderdeel c, f of g, Wet OB. De Btw-richtlijn 2006/112 geeft lidstaten nu tijdelijk de mogelijkheid tot introductie van een nultarief voor de levering van COVID-19 vaccins en COVID-19 testkits en de diensten bestaande uit het vaccineren en testen met deze hulpmiddelen. Nederland maakt gebruik van deze mogelijkheid met een tijdelijke goedkeuring. De goedkeuringen kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast met ingang van 21 december 2020 en gelden tot en met 31 maart 2021.

De vervallen goedkeuring inzake het verlaagd btw-tarief voor online diensten door sportscholen is opnieuw opgenomen (onderdeel 9b). Deze goedkeuring kan met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 15 december 2020 en geldt totdat de verplichte sluiting wordt opgeheven. Daarnaast zijn enkele bestaande maatregelen verlengd.

De goedkeuring voor het ter beschikking stellen van zorgpersoneel in onderdeel 9a.1 en de levering van mondkapjes zonder btw (vgl. nultarief) in onderdeel 9c gelden tot en met 31 maart 2021. Daarentegen geldt de goedkeuring voor het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur in onderdeel 9a.2 maar tot en met 31 december 2020.

Overige nieuwe goedkeuringen die in dit besluit zijn opgenomen betreffen:

  • Belastingvrijstelling subsidie financiering vaste lasten tijdens de tweede openstelling (onderdeel 8.5);
  • Continuïteitsbijdragen zorglichamen (onderdeel 8.6);
  • Verlenging overgangsregelingen zorg- en sociale werkbedrijf-lichamen (onderdeel 8.7);

Daarnaast zijn enkele bestaande maatregelen verlengd zoals:

  • Tijdelijke uitstelbeleid (onderdelen 3 en 4);
  • Versoepeling van enkele administratieve handelingen in de loonbelasting (onderdeel 6.1);
  • Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoeding in de loonheffingen (onderdeel 6.2)
  • Heffing over Duitse netto-uitkeringen (onderdeel 10).

Ook is een nieuw onderdeel aan de HIR gewijd (onderdeel 8.8).

Het besluit van 29 september 2020, nr. 2020-19833 (Stcrt. 2020, 50987) (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 4 november 2020, nr. 2020-23597 (Stcrt. 2020, 58748)) is hiermee ingetrokken.

Mocht je vragen hebben over de btw-maatregelen, dan kun je contact opnemen met onze btw-specialist Katelijne ten Thije (k.ten.thije@fullfinance.nl). Met vragen die betrekking hebben over de overige maatregelen kun je terecht bij onze collega Rob Lendering (r.lendering@fullfinance.nl). Beide collega’s zijn telefonisch uiteraard ook te bereiken (via ons kantoornummer 055 355 99 79).

 

Bron: Stcrt 2020-68989