Op 5 juli jl. is een nieuwe versie verschenen van de veelgestelde vragen & antwoorden over de afkoop Pensioen in eigen beheer. Het betreft een wijziging van de te gebruiken inkomenscode ten behoeve van de aangifte loonheffingen (63 i.p.v. de eerdergenoemde 56) en er zijn twee vragen toegevoegd voor de situatie dat het pensioen is ingegaan.