Op 14 juni jl. zijn wederom een aantal vragen & antwoorden gepubliceerd over de afkoop pensioen in eigen beheer. In vraag 17-026 meldt de belastingdienst dat er, na ontvangst van het informatieformulier, automatisch een (digitale) aangifte loonheffingen zal worden uitgereikt aan eigenbeheerlichamen die voorheen geen aangifte loonheffingen indienden. Een apart verzoek om uitreiking van een dergelijke aangifte is dus niet nodig. De overige onderwerpen van de recente vragen & antwoorden gaan over waardering volgens de premiekoopsommethode en het prijsgeven van pensioenaanspraken. De volledige lijst standpunten over dit onderwerp vindt u hier.