In de praktijk is er onduidelijkheid ontstaan over het al dan niet verschuldigd zijn van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (hierna Zvw) bij de afkoop van een pensioen in eigen beheer.

In de in april verschenen nieuwsbrief loonheffingen van de belastingdienst werd gesteld dat er (altijd) werkgeversheffing Zvw verschuldigd is over de afkoop. Naar aanleiding van vragen hierover heeft de belastingdienst de gevolgen voor de Zvw-heffing in diverse (afkoop)situaties nader uitgewerkt. U kunt deze veelgestelde vragen & antwoorden vinden op de belastingdienstpensioensite.