Applicatiesoftware: een tevreden én een ontevreden kantoor

Twee accountantskantoren maken gebruik van dezelfde applicatiesoftware. Het ene kantoor is daarover uitermate tevreden en kent alleen tevreden eindgebruikers. Het andere, min of meer vergelijkbare kantoor, vindt diezelfde software helemaal niks en staat op het punt er afscheid van te nemen. Dit is zeker geen denkbeeldige casus! Welke conclusie kun je hieruit trekken?

Deze conclusie: de mate van tevredenheid over applicatiesoftware wordt niet alleen bepaald door de software zelf, maar ook door andere ‘variabelen’. Er zijn nog andere knoppen waaraan gedraaid moet worden om software effectief te laten landen in een organisatie. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan:

• de relatie die een kantoor heeft met de leverancier van de applicatiesoftware;
• de wijze waarop de keuze voor applicatiesoftware tot stand is gekomen;
• de wijze waarop de implementatie van de software heeft plaatsgevonden;
• of er in een organisatie sprake is van actief applicatiebeheer;
• de mate waarin eindgebruikers getraind worden in het gebruik van software;
• de wijze waarop het management ict in het algemeen en het gebruik van software specifiek ondersteunt en uitdraagt;
• de cultuur en veranderingsbereidheid van een organisatie;
• de deskundigheid en beschikbaarheid van een (interne of externe) ict-afdeling;
• hardware- en communicatie-infrastructuur:
• de mate waarin applicatiesoftware en processen op elkaar zijn afgestemd.

Voor veel van deze ‘variabelen’ is de applicatiesoftwareleverancier niet verantwoordelijk. Ze liggen op het bordje van het accountantskantoor. Daar komt bij dat deze lijst van aandachtspunten ook nog eens onderling verband met elkaar hebben en op elkaar inwerken. Om er een te noemen: software aanbieden op sterk verouderde hardware, dat levert geen optimale ict-situatie op.

Consultants van Full Finance zijn zich bewust van bovengenoemde aandachtspunten en kennen oplossingen en oplossingsrichtingen daarvoor. Als je daarover van gedachten wilt wisselen of onze hulp wilt inroepen, neem dan eens contact op met Arjan Gelderblom of Henk Aardoom.

Arjan Gelderblom