Beantwoording Kamervragen over reikwijdte btw-vrijstelling en btw-tarief bij onderwijs

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over de reikwijdte van de btw-vrijstelling bij het verstrekken van bepaalde vormen van onderwijs en het toe te passen btw-tarief.

De reikwijdte van btw-vrijstellingen en mogelijkheid tot het toepassen van verschillende btw-tarieven vloeit voort uit de Btw-richtlijn en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. De EU-lidstaten zijn aan de bepalingen van deze richtlijn en uitleg hiervan in de betreffende jurisprudentie gebonden.

Samenvattend ontstaat het volgende beeld:

Aard van dienst Fiscale behandeling
Wettelijk geregeld onderwijs Onderwijsvrijstelling
Onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming aan personen jonger dan 21 jaar Onderwijsvrijstelling
Onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming aan personen vanaf 21 jaar Algemeen btw-tarief
Gelegenheid geven tot beoefening van sport of lichamelijke opvoeding door instellingen zonder winstoogmerk aan personen die aan sport of lichamelijke opvoeding doen Sportvrijstelling
Gelegenheid geven tot sportbeoefening en baden, in combinatie met de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie, voor zover de sportvrijstelling niet van toepassing is, bv. door een instelling met winstoogmerk Verlaagd btw-tarief
Sportlessen zonder het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie Algemeen btw tarief
Autorijles rijbewijs B Algemeen btw-tarief

 

Wij verwijzen naar de bijlage voor de gestelde vragen met toelichting en antwoorden van de staatssecretaris.

Heb je nog vragen hierover, dan kun je daarmee terecht bij onze btw-specialiste (via k.ten.thije@fullfinance of 055 355 99 79)