Achtergrond

Eerder hebben wij u bericht dat de Hoge Raad op 29 maart 2017 heeft geoordeeld over btw-correctie privégebruik auto van de zaak. Indien ondernemers meer btw hebben betaald dan over de aan het privégebruik toe te rekenen (werkelijke) uitgaven, hebben zij recht op een teruggave van btw.

Belastingdienst handelt bezwaren tegen btw voor privégebruik auto massaal af

Op 1 juni heeft de staatssecretaris van Financiën besloten collectieve uitspraak op bezwaarschriften inzake btw bij privégebruik auto te doen. Dit besluit vindt u hier. Het besluit geldt vanaf het oudste jaar waarvoor een bezwaarschrift is ingediend.

Motivering en berekening

Voor 15 juli 2017 kunnen belastingplichtigen aannemelijk maken waarom zij vinden dat zij minder btw verschuldigd zijn voor het privégebruik van een auto van de zaak. De belastingplichtige dient dit voor iedere auto waarvoor bezwaar is gemaakt te motiveren en berekenen. De belastingdienst informeert de belastingplichtige daar niet apart over. De belastingdienst heeft daartoe standaardformulieren ontwikkeld, deze vindt u hier. Binnen zes maanden na de collectieve uitspraak zal de belastingdienst een eventuele teruggaaf verlenen.

Motivering en berekening vereist maatwerk. Dit zal tijd en geld kosten.

Een voorbeeld van een denkbaar argument: Indien zowel de begin- als eindstand per 1 januari  en 31 december van enig jaar zijn vastgelegd en zo de totaal in het jaar gereden kilometers bekend zijn én de zakelijke kilometers zijn geregistreerd.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met drs. Anita van den Bosch RB

a.van.den.bosch@fullfinance.nl of tel.: 055-355 99 79