Belastingrente van 4% naar 6%

Het leven wordt weer duurder per 1 juli 2023 en dat geldt ook voor de belastingrente. Het belastingrentepercentage voor de inkomstenbelasting en overige belastingen stijgt per 1 juli 2023 van 4% naar 6%. Onder overige belastingen worden begrepen de loonbelasting, de dividendbelasting, de omzetbelasting, de overdrachtsbelasting, de erfbelasting, de belasting van personenauto’s en motorrijwielen, de accijns, de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en de in artikel 1 van de Wet belastingen op milieugrondslag genoemde belastingen.

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting staat nog op 8%. De beoogde verhoging naar 10,5% is vooralsnog niet doorgegaan.

Voor toeslagen blijft de rente 4%. Een stijging van de rente naar 6% vindt het kabinet niet wenselijk voor de doelgroep van toeslagen omdat terugvorderingen van toeslagen juist voor deze doelgroep financieel een grote impact hebben.

Het is belangrijk, bijvoorbeeld in geval van de inkomstenbelasting, ervoor te  zorgen dat de voorlopige aanslag nauwgezet wordt vastgesteld. Te laag vaststellen kan het betalen van belastingrente tot gevolg hebben. Voor de erfbelasting is het van belang dat erfgenamen binnen 8 maanden na het overlijden aangifte doen of verzoeken om een voorlopige aanslag.

Kortom: aandacht voor de voorlopige aanslagen loont de moeite.

Jan Campagne

Publicatiedatum: 4 juli 2023