Onlangs kreeg ik een vraag voorgelegd inzake een onroerendezaak-rechtspersoon (=ozr) (art. 4 WBR-lichaam) waarbij volgens de notaris overdrachtsbelasting was verschuldigd. Het ging om onroerende goed met een miljoenenbelang.

De situatie was als volgt:

  1. Vader houdt alle aandelen in een ozr, hier een bv;
  2. Zoon wil 10% van de aandelen in de ozr bij leven kopen van vader;
  3. Het resterende belang van 90% blijft in het bezit van vader.

Als de verkrijger van een ozr een natuurlijk persoon is, moet aan twee voorwaarden worden voldaan, wil er een substantieel belang zijn (cumulatief) en overdrachtsbelasting verschuldigd zijn:

  • De verkrijger moet zelf, middellijk of onmiddellijk, al dan niet tezamen met zijn/haar echtgenoot, voor meer dan 7% belang hebben in de ozr (= meer dan 7% van het nominaal geplaatste belangaandelenkapitaal verkrijgen of uitbreiden, indien er geen onderling verschillende belangaandelen zijn) en;
  • De verkrijger moet bovendien, middellijk of onmiddellijk, al dan niet samen met meeverbonden familieleden en/of meeverbonden lichamen, voor ten minste een derde gedeelte belang in de ozr hebben (= ten minste 1/3 van het totale nominaal geplaatste belangaandelenkapitaal verkrijgen of een dergelijk bezit uitbreiden (art. 4 lid 3, onderdeel 1 WBR:).

Nu zoon 10% belang, dus >7% belang koopt, wordt aan de eerste voorwaarde voldaan. Aan de 1/3 eis voldoet zoon ook, omdat medeaandeelhouder vader een meeverbonden famielielid (bloedverwant in de rechte lijn) is en vader heeft een belang van 90%, dus samen > 1/3; Dus ook aan de tweede voorwaarde wordt voldaan.

Er is hier overdrachtsbelasting verschuldigd. Echter indien zoon 7% of minder van de aandelen koopt, wordt niet meer aan de eerste eis voldaan en is geen overdrachtsbelasting verschuldigd aangezien de eisen cumulatief zijn. Mogelijk kan cliënt hier ook nog een beroep op doen, zie hiervoor ons eerdere nieuwsbericht.

Mogelijk dat, indien er in de toekomst meer aandelen overgedragen worden, hier gebruik van gemaakt kan worden. De onroerende zaak moet dan wel dienstbaar zijn aan de onderneming. De belastingdienst heeft overigens wel cassatie ingesteld.

NB. Hier is sprake van een verkrijger/natuurlijk persoon. Indien de verkrijger een rechtspersoon is, moet de verkrijgende rechtspersoon middellijk of onmiddellijk, al dan niet samen met andere lichamen en natuurlijke personen die volgens de wet met de verkrijger verbonden zijn, ten minste voor 1/3e gedeelte belang hebben in de ozr (= ten minste 1/3 van het totaal nominaal geplaatste belangaandelenkapitaal verkrijgen of een dergelijk bezit uitbreiden) wil er overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Door: drs. Anita van den Bosch RB