Maatregel 2.1 uit de Rapportage In het Publiek Belang vereist dat besturen van niet-oob-accountantsorganisaties ervoor zorgen dat er ten minste eens per twee jaar een evaluatie plaatsvindt van hun eigen functioneren, met name gericht op de bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening. Daarbij maakt het bestuur gebruik van een externe onafhankelijke assessor.

Met collega Sico Jurrius RA heb ik inmiddels een aantal assessments uitgevoerd. Het assessment van Full•Finance Consultants is zo opgezet dat het voor u toegevoegde waarde heeft. Het wordt uitgevoerd door een accountant en een organisatie/gedragsdeskundige. Wij kiezen daarbij voor een klantspecifieke insteek waarbij uiteraard een aantal vaste onderdelen aan de orde komt. We stellen vast of het bestuur in control is en of het bestuur weet wat er speelt in het kantoor, bij klanten, medewerkers en bij stakeholders. Kwaliteit en kwaliteitsbewustzijn vormen de rode draad. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • Kunt u een dossier/klant noemen waarbij u bewust een belangenafweging heeft gemaakt tussen uw belang, dat van uw klant en/of het publiek belang? En op welke wijze communiceert u hierover met uw medewerkers?
  • Op welke wijze waarborgt u dat de zzp’er die u tijdelijk inzet op controle-opdrachten uw visie op kwaliteit onderschrijft?
  • Hoe monitort u de afspraken die in het bestuur worden gemaakt?

Na afloop van het assessment ontvangt u een rapportage met aanbevelingen. Dit biedt u de mogelijkheden om uw functioneren te evalueren én te verbeteren.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Sico Jurrius RA of ir. Tonny Dirkx 055 – 355 99 79. Wij lichten onze werkwijze graag aan u toe.

Tonny Dirkx