Mijn collega’s Arjen Schutte en Marcel Maassen schreven recent een artikel over de noodzaak medewerkers te binden. En deze week hoorde ik op een bijeenkomst voor accountantskantoren dat het binden en boeien van medewerkers een belangrijk thema is dit jaar. Niet gek: de economie trekt aan, er is een tekort aan (assistent-)accountants, vacatures zijn lastig in te vullen. Dus is het van belang om je medewerkers te binden aan je organisatie.

Makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat nu? 3 tips:

Tip 1. Verdiep je in generatieverschillen en pas je stijl aan!

Er is veel onderzoek gedaan naar verschillen tussen generaties en de gevolgen hiervan op de werkvloer. In onderstaande tabel een paar algemene en communicatieverschillen tussen generatie X en Y. ’Tussen’ deze twee generaties ligt overigens de zogenaamde pragmatische generatie (nu tussen 32 en 47 jaar oud). In dit artikel gaat het echter met name over de verschillen tussen huidige leidinggevenden/vennoten van generatie X en jonge medewerkers van generatie Y.

Generatie Y ( de nu 17-32 jarigen) wil qua werk: doen waar ze goed in zijn, waar ze gelukkig van worden, en veel van leren. Dat in tegenstelling tot de nu 47-62 jarigen die vanuit hun generatie X meer focus hebben op doen wat werkt, kwaliteit, professionaliteit en met elkaar bouwen en werken.

Realiseer je dus dat wat voor jóu werkt en wat jóu motiveert, niet per definitie ook werkt voor je medewerker.

Dat vraagt dus wat vanuit een leidinggevende positie, nl. het loslaten van jouw ideeën en echt stilstaan bij wat je medewerker ‘zoekt’ in zijn werk.

Tip 2. Weet wat je medewerker écht motiveert

Waarvan raken je medewerkers nu echt gemotiveerd? Begrijp daartoe allereerst het verschil tussen satisfiers (of motivatiefactoren) en dissatisfiers (hygiënefactoren):

Als hygiënefactoren niet op orde zijn, kan dat leiden tot gedemotiveerd raken en uiteindelijk ook tot ziekteverzuim e.d. Het wél op orde zijn leidt overigens niet tot meer motivatie. Mogelijke factoren zijn:

  • De werking van interne ict-systemen; als deze goed werken, werkt dat niet motiverend. Ingewikkelde systemen of systemen die vaak uitvallen werken wel demotiverend;
  • Koffie: goede koffie werkt niet motiverend, slechte wel demotiverend;
  • Salaris: een goed salaris werkt niet motiverend: een salaris dat te laag is, wel demotiverend.

Wat zijn dan wel motivatiefactoren?

Hiernaar werd en wordt regelmatig onderzoek gedaan. In het algemeen door organisatiekundigen zoals Herzberg en Maslow, maar ook door onderzoeksbureaus al dan niet in opdracht van werkgever(s).

In recente onderzoeken komen dan factoren naar voren als autonomie, waardering, zeggenschap. In dit artikel wordt een aantal recente onderzoeken samengevat/beschreven.

Wil je weten wat écht motiverend werkt voor je medewerkers, vraag het ze. Dat kun je 1-op-1 doen, maar in een grotere organisatie kan dat uiteraard ook via een medewerkers(tevredenheids)onderzoek.

En realiseer je dat de antwoorden ook samenhangen met de geschetste generaties/generatieverschillen. Autonomie en zeggenschap zijn echt begrippen die passen bij generatie Y.

Tip 3. Loop rond

Ik hoor vennoten vaak zeggen: mijn deur staat (altijd) open. Ik informeer dan wel eens hoe vaak er iemand daadwerkelijk zomaar binnenloopt. Mocht dat bij jou (ook) weinig voorkomen, loop dan zelf eens rond. Je hoort en ziet wat er speelt als je zichtbaar bent op de werkvloer. En dat kun je weer gebruiken bij het boeien en binden van medewerkers.

Tot slot

Wil je meer weten over generatiemanagement? Tijdens onze meerdaagse komt het aan de orde bij de cursus ‘Bouwstenen van het toekomstig kantoor’. Uiteraard is er op internet veel te vinden. En je weet nu dat de cursus de generatie X meer aanspreekt. Dan kan er immers met elkaar over worden gesproken en nagedacht. Het snel en doelgericht raadplegen van internet, spreekt generatie Y meer aan.

 

Tonny Dirkx, t.dirkx@fullfinance.nl