Brief bij de aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling

Als een ondernemer verlengd bijzonder uitstel van het betalen van belasting wil aanvragen en het bedrag is hoger dan € 20.000, dan moet er een verklaring van een deskundige worden toegevoegd. De belastingdienst heeft ook voorgeschreven wat er in die verklaring allemaal moet staan. De NBA heeft onlangs een voorbeeldbrief gepubliceerd die accountants daarvoor kunnen gebruiken.

Hoe ‘gevaarlijk’ is het nu om als accountant een handtekening te zetten onder een dergelijke brief?

Vanuit accountancyvaktechniek is dat een zeer interessante vraag waar we zo maar een paar pagina’s tekst aan kwijt kunnen. Voor een nieuwsbrief is dat te veel. Ik zal me daarom proberen te beperken tot een antwoord op een paar belangrijke vragen.

Wat voor soort opdracht is dit?

Als je de voorbeeldbrief nuchter doorleest voldoet deze opdracht aan alle kenmerken van een assuranceopdracht. Er zijn drie partijen waaronder de belastingdienst als gebruiker, de belastingdienst stelt normen om in aanmerking te komen voor bijzonder uitstel, er is informatie die moet worden onderzocht, er moet een prognose zijn waaruit blijkt dat de schuld kan worden terugbetaald en de accountant moet het een en ander verklaren.

Gelukkig is de NBA met de belastingdienst overeengekomen dat er geen assurance hoeft te worden gegeven. Omdat de belastingdienst de enige gebruiker is kan het afgeven van de brief daarmee een overige opdracht zijn.

Mag je de cliënt helpen bij het opstellen van de benodigde stukken waaronder het maken van de prognose?

Dat zal in de praktijk van het mkb regelmatig gebeuren. Het vreemde is dan dat bij deze zelfgemaakte opstelling de ‘deskundigenverklaring’ wordt afgegeven. Als de afgifte van de brief een assurance-opdracht was geweest dan was dit in strijd geweest met de samenloopbepalingen uit de Verordening inzake de Onafhankelijkheid. Maar dat is niet het geval. Nu zijn ‘alleen’ de ethische normen uit de gedrags- en beroepsregels (VGBA) van toepassing. Samenstellen is een opdracht die prima past binnen onze beroepsregels waar de cliënt wordt geholpen bij het opstellen van verantwoordingen en waar de accountant ook iets verklaart. Dat mag dus binnen de beroepsregels. Het antwoord op deze vraag is dus: Ja, je mag de cliënt helpen.

Welke werkzaamheden moet je uitvoeren?

Dat is een ingewikkelder vraag. We hebben al geconstateerd dat er voor de afgifte van de brief geen sprake is van een assuranceopdracht. Het klaarmaken van de stukken, zoals de prognose, voldoet ook niet aan de normen voor een verplichte toepassing van de samenstelstandaard 4410. Er is geen sprake van een historisch financieel overzicht. Kun je dan volstaan met het werpen van een blik op de stukken en dat was het dan? De tuchtrechter heeft daar, ook in een recent verleden, het een en ander over geschreven. Voor alle werkzaamheden van een accountant geldt dat deze professioneel en vakbekwaam moeten worden uitgevoerd. Daarbij heeft de tuchtrechter ook voor overige werkzaamheden als voorbeeld verwezen naar de eisen van COS 4410.

Waar komt dat op neer? Wat ons betreft toch op dossiervorming waarin je laat zien dat er aandacht geschonken is aan onderliggende informatie, eventuele bijzonderheden (significante aangelegenheden), instemming van de cliënt en wellicht ook een kort werkprogramma.

Conclusie

Het ondertekenen van de brief voor bijzonder uitstel van betaling is een overige opdracht. Toch lijkt ons het opzetten van een dossier voor de verantwoording van de verrichte werkzaamheden verstandig.

Wil je hulp bij het snel maken van een prognose, dan is deze tool van onze collega Hennie Tempelman wellicht wat voor jou.

Gert van den Brink AA

Publicatiedatum: 25 juni 2020