Btw: beantwoorden Kamervragen over de btw-aangifte

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van het Kamerlid Lodders van de VVD beantwoord over de btw-aangifte.

Zo wordt aangegeven wanneer een ondernemer uiterlijk zijn btw-aangifte moet doen en het bedrag moet betalen, en welke sancties er zijn als te laat wordt betaald.

Ook wordt ingegaan op de regels voor een btw-teruggaaf. Na ontvangst van een verzoek om een btw-teruggaaf via de ingediende aangifte, heeft de inspecteur een redelijke termijn om op het verzoek te beslissen. Deze termijn bedraagt maximaal acht weken. Als niet binnen acht weken kan worden beslist, kan de inspecteur belastingrente verschuldigd worden.

De teruggaafbeschikking moet in ieder geval binnen een redelijke termijn na de termijn van acht weken worden afgegeven, maar wat die redelijke termijn dan is, wordt verder niet toegelicht. Na het geven van de teruggaafbeschikking heeft de ontvanger zes weken om het bedrag uit te betalen. Als de termijn van zes weken niet wordt gehaald, wordt invorderingsrente vergoed.

De staatssecretaris beantwoordt tevens de vraag welke termijnen door de belastingdienst worden gehanteerd als er controle plaatsvindt op de btw-aangifte.

In de bijlage treft u het document met de vragen en antwoorden aan.

Mocht u na het lezen nog nadere informatie wensen, dan kunt u terecht bij onze btw-specialist mr Katelijne ten Thije, k.ten.thije@fullfinance.nl.