Btw op instandhoudingskosten leegstaand kantoorpand aftrekbaar

Over de aftrek van voorbelasting met betrekking tot een leegstaand kantoorpand is al meerdere keren geprocedeerd. Zo ook weer recentelijk tot aan de Hoge Raad. Wat was er in deze procedure aan de orde?

De belanghebbende in deze procedure is vanaf begin 1996 eigenaar van een pand dat zij voor verhuur aanbiedt. Het pand is geschikt om als kantoorruimte te gebruiken. Van 1 januari 2008 tot en met 31 juli 2009 heeft het pand leeggestaan. Van 1 augustus 2009 tot 19 december 2011 heeft belanghebbende een gedeelte van het pand btw-vrijgesteld verhuurd aan een gemeente.

In de periode dat het pand leegstond heeft belanghebbende kosten gemaakt om het pand in goede staat te houden. De btw op de instandhoudingskosten heeft belanghebbende in aftrek gebracht. De belastingdienst heeft de betreffende btw nageheven omdat zij van mening is dat deze voorbelasting niet is toe te rekenen aan gebruik van het pand voor btw-belaste prestaties.

De Hoge Raad oordeelt echter dat belanghebbende wel recht heeft op aftrek van voorbelasting op de instandhoudingskosten gedurende de periode van leegstand. Volgens de Hoge Raad heeft de regeling van het recht op aftrek van voorbelasting tot doel de ondernemer te ontlasten van de in het kader van al zijn economische activiteiten verschuldigde of voldane btw. Hieraan zou afbreuk worden gedaan als de ondernemer de voorbelasting ter zake van instandhoudingskosten van een leegstaand en voor de verhuur bestemd pand niet kan aftrekken.

Hierbij is volgens de Hoge Raad van belang dat op voorhand in redelijkheid niet kan worden uitgesloten dat, nadat er een huurder is gevonden, gekozen zal worden voor btw-belaste verhuur. Daarnaast is relevant dat Nederland geen voorwaarden stelt aan de uitoefening van het recht op aftrek in geval van btw-belaste verhuur. De Hoge Raad stelt belanghebbende in het gelijk, vernietigt de naheffingsaanslag 2008 en vermindert de naheffingsaanslag 2009.

Onroerende zaken en btw blijft weerbarstige problematiek. Mocht u willen sparren over kwesties op dit gebied, neem dan gerust contact met Katelijne ten Thije (k.ten.thije@fullfinance.nl.

Bron: HR 26-06-2020, nr 18/02840 (ECLI:NL:HR:2020:1045)