Btw: uitstel nieuwe btw-regels e-commerce?

Op 12 februari 2020 is het btw-pakket voor e-commerce officieel goedgekeurd en gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Doel van dit btw-pakket is een vereenvoudiging van de btw-verplichtingen voor bedrijven die online goederen en/of diensten leveren aan eindgebruikers en ervoor te zorgen dat op de juiste wijze btw wordt afgedragen conform de btw-verplichtingen in de lidstaat van bestemming.

De Europese Commissie heeft in twee fasen EU-wetgeving op dit gebied voorgesteld en laten invoeren. De eerste maatregelen zijn al in 2015 in werking getreden en hadden betrekking op telecommunicatie, omroep en elektronische diensten. Het tweede pakket maatregelen werd in december 2017 door de Raad goedgekeurd en omvatte nieuwe regels voor de verkoop op afstand van goederen en voor een ruimer aanbod aan diensten die aan eindafnemers in de EU worden geleverd. Deze laatste maatregelen, ook wel ‘het btw-pakket voor elektronische handel’ genoemd, zijn van toepassing vanaf 1 januari 2021.

Op 8 mei 2020 stelde de Commissie vanwege de praktische problemen die werden veroorzaakt door de coronacrisis voor om de invoering van o.a. de nieuwe btw-regels voor e-handel met zes maanden uit te stellen. Zodra de regels door de Raad zijn aangenomen, zijn ze van toepassing op 1 juli 2021 in plaats van op 1 januari 2021, waardoor de lidstaten en bedrijven voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden. Zie link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en

Uiteraard zullen wij je van verder nieuws over dit onderwerp op de hoogte houden.

Voor vragen of nadere informatie, kun je terecht bij onze btw-specialist Katelijne ten Thije. Zij is bereikbaar via ons telefoonnummer 055 355 99 79 of per e-mail: k.ten.thije@fullfinance.nl

Publicatiedatum: 14 mei 2020