Btw: update over de nieuwe kleine ondernemersregeling per 1-1-2020

U hebt vast vernomen dat de kleine ondernemersregeling met ingang van 1 januari 2020 zal gaan wijzigen. De huidige regeling zal dan worden gewijzigd in een omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB). Een ondernemer kan zelf beslissen of hij gebruik wil gaan maken van de nieuwe regeling, indien de ondernemer onder de omzetgrens van € 20.000 blijft in een kalenderjaar. Als een ondernemer zou kiezen voor toepassing van de OVOB, dan hoeft hij geen btw (meer) in rekening te brengen aan zijn afnemers, maar dan heeft de ondernemer ook geen recht meer op aftrek van voorbelasting. Dit laatste kan een nadeel zijn, zodat het van belang is om kritisch voor uw cliënten na te gaan of het wel raadzaam is om van de OVOB gebruik te gaan maken. Ook niet-natuurlijke personen zoals stichtingen, verenigingen en bv’s kunnen gebruikmaken van de OVOB. Voor het bepalen van de omzetgrens moet niet alleen de omzet worden meegenomen die een ondernemer behaalt met de prestaties die belastbaar zijn in Nederland, maar ook de omzet voor een aantal vrijgestelde prestaties zoals de levering en verhuur van onroerende zaken, bepaalde financiële diensten en verzekeringsdiensten e.d.

Via de website van de belastingdienst kunt u informatie vinden over alle specifieke voorwaarden voor toepassing van de OVOB en vindt u ook het aanmeldformulier om van deze regeling gebruik te kunnen maken, zie deze link naar de belastingdienst.

Houd er rekening mee dat het aanmeldformulier uiterlijk 20 november 2019 door de belastingdienst moet zijn ontvangen als een ondernemer vanaf 1 januari 2020 gebruik wil maken van de OVOB. Als een ondernemer zich na 20 november 2019 aanmeldt, heeft dit tot gevolg dat de ingangsdatum verschuift naar het eerstvolgende tijdvak. De ondernemer zal dan dus pas vanaf 1 april 2020 kunnen meedoen met de OVOB.

Op 16 september 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën antwoorden gepubliceerd op Kamervragen over de OVOB. Zie deze link.

Onder punt 6. geeft de staatssecretaris nog aan dat bij het bepalen van de hoogte van de omzet voor de OVOB bij toepassing van de margeregeling en de reisbureauregeling niet moet worden uitgegaan van de marge maar van de totale verkoopopbrengsten. Eerder was aangegeven dat mocht worden uitgegaan van de winstmarge, maar dit is op basis van (recentere) rechtspraak van het Europese Hof van Justitie niet toegestaan.

Mocht u vragen hebben over de OVOB, dan kunt u hiermee terecht bij onze btw-specialiste Katelijne ten Thije (k.ten.thije@fullfinance.nl). Zij is bekend met de ins en outs van de nieuwe regeling.

 

Publicatiedatum: 26 september 2019