Wanneer u klanten hebt die in 2016 facturen hebben ontvangen met vermelding van buitenlandse btw, dan kan deze (EU-)btw worden teruggevraagd bij de belastingdienst.

Let op: het teruggaafverzoek moet vóór 1 oktober 2017 door de belastingdienst zijn ontvangen! Een te laat ingediend verzoek komt niet voor teruggaaf in aanmerking.

Informatie over de voorwaarden die aan het teruggaafverzoek worden gesteld en de wijze waarop de teruggaaf moet worden ingediend is te vinden via deze link.

Om de buitenlandse btw terug te vragen, zijn inloggegevens nodig. De inloggegevens voor de site ‘Teruggaaf van btw uit andere EU landen’ zijn niet hetzelfde als die voor ‘Inloggen voor ondernemers’. Is door (of voor) de ondernemer niet eerder een verzoek om teruggaaf gedaan, dan dient u er rekening mee te houden dat het aanvragen van de inloggegevens bij de belastingdienst 3 tot 4 weken in beslag kan nemen. Het kan dus van belang zijn om snel actie te ondernemen.

Hebt u nog vragen hierover, dan kunt u hiermee terecht bij onze btw-specialist, mr. Katelijne ten Thije.