CaseWare Financials: Verloopoverzichten in de toelichting op de balans

De afgelopen tijd kwam meerdere malen de vraag voorbij over hoe bijgeschreven rente op een langlopende lening in CaseWare verwerkt moet worden. Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt.

Allereerst zie je de splitsing met de correcte bedragen in zowel huidig als vergelijkend jaar.

In de usermodus van de CaseWare-jaarrekening ziet dit er als volgt uit:

Op de regel ‘bijgeschreven rente’ vermelden we hier handmatig het bedrag van € 1.000 respectievelijk € 500. Voor de bijgeschreven rente is namelijk geen afzonderlijke mapping beschikbaar; door deze aan de verhoging toe te wijzen wordt deze echter wel in het kasstroomoverzicht verwerkt.

Na overschrijven van de cellen met de correcte waarde zie je staan:

In de geprinte weergave ziet dit er als volgt uit:

Of met de keuze om tussentelling tussen langlopend en kortlopend saldo te tonen:

Dit is een willekeurig voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van een van onze CaseWare-consultants. Veel informatie over het werken met de CaseWare-software kan worden gevonden op de site van de leveranciers. Soms is het goed contact te zoeken met een van de consultants die zowel kennis hebben van de software als van externe verslaggeving.

Met hem kun je ook sparren over de wijze waarop volgens jou de bijgeschreven rente – een niet financiële mutatie – in het kasstroomoverzicht verwerkt zou moeten worden.

Hennie Tempelman AA

Publicatiedatum: 1 maart 2022