Consolideren is feitelijk heel simpel: Je telt de gegevens van verschillende entiteiten bij elkaar op, om daarna de overlap tegen elkaar weg te strepen.

De praktijk

In de praktijk lopen we hierbij nogal eens tegen problemen aan, waardoor in een consolidatiedossier tientallen boekingen gemaakt moeten worden om de zaak recht te trekken. Bij een gestructureerde opzet vanaf de basis ( financiële administratie ) moet het mogelijk zijn om met circa 10 eliminatieboekingen te volstaan. Niet alleen bij een simpele moeder-dochterconsolidatie, maar ook in grotere consolidaties.

Soorten eliminatieboekingen

In alle consolidaties zien we telkens dezelfde boekingen terug.

 1. Deelnemingen en resultaat deelnemingen
 2. Interne leveringen en diensten
 3. Rekeningen-courant/leningen
 4. Intercompany debiteuren/crediteuren
 5. Rentebaten/lasten
 6. Doorbelaste kosten
 7. Ongerealiseerde winst in voorraad

Overzicht eliminatieboekingen

(Zie ook bijgevoegde illustratie)

Wijze van boeken

Het stramien van de boeking is elke periode gelijk en kan dus vast worden ingericht. De bedragen zijn variabel en moeten dus telkens opnieuw worden bepaald. Echter in de meeste gevallen is er ook hier een vast stramien waardoor deze kunnen worden geautomatiseerd.

Als we kijken naar de eliminatieboekingen die hierboven benoemd zijn, zien we verschillende wijzen van berekening.

 • Handmatig: boeking 7
 • Een-op-een per entiteit: Grootboekrekening van één entiteit tegenover specifieke grootboekrekening van één andere entiteit: boeking 4 en 6
 • Een-op-een over alle entiteiten: Grootboekrekening in alle entiteiten tegenover een andere rekening in alle entiteiten: boeking 2 en 5
 • Meer-op-meer per entiteit: Groep van grootboekrekeningen van een entiteit tegen groep van grootboekrekeningen van een andere entiteit : boeking 1
 • Meer-op-meer over alle entiteiten: Groep van grootboekrekeningen tegen groep van grootboekrekeningen : boeking 3

Eenmalig goed inrichten, periodiek voordeel

Door op deze wijze de materie van het elimineren te verankeren in een consolidatiedossier en de boekingen op herhalend te zetten kan de tijdsbesteding aanmerkelijk worden beperkt. In sommige gevallen zal dit inhouden dat er in het proces van financieel naar rapportage wat aanpassingen gedaan moeten worden. Dit levert echter bij iedere (periode)afsluiting voordeel op.

 

Hennie Tempelman AA