Core & More: de toekomst van verslaggeving?

Aanleiding

De traditionele rapportage komt niet meer tegemoet aan de verwachtingen van het publiek. Er is enerzijds een toenemende behoefte aan niet-financiële informatie. Anderzijds ligt het risico van information overload op de loer. Stand-alone rapportages van meer dan 200 bladzijden zijn niet ongebruikelijk, maar niet echt gebruikersvriendelijk.

Het Core & More-concept komt tegemoet aan de wensen van de gebruikers van de rapportage door het opsplitsen van een geïntegreerd jaarrapport in een ‘Core’- rapport, (met daarin de belangrijkste informatie voor alle stakeholders) en daarnaast een of meer ‘More’-rapporten. Hierin kan extra informatie voor specifieke groepen stakeholders worden opgenomen.

In de publicatie op www.accountancyeurope.eu/publications/core-more-smarter-corporate-reporting wordt het Core & More-concept nader uitgewerkt. Ook wordt beschreven op welke wijze de twee pijlers gepresenteerd kunnen worden en wat de rol van technologie hierin kan zijn.

Core

Een samenvatting van de meest relevante gegevens, gericht op een breed publiek. Dit overkoepelende rapport schetst een globaal beeld van de organisatie en geeft de meest relevante financiële en niet-financiële informatie op hoofdlijnen weer. Verder is van belang dat de informatie op gebruikersvriendelijke manier wordt gepresenteerd. Presentatie kan in de vorm van een overview of een dashboard.

Onderwerpen die opgenomen kunnen worden in de ‘Core’-rapportage.

 • Ondernemingsstrategie
 • Kerncijfers financieel met analyse
 • Kerncijfers van niet-financiële zaken
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Sociaal
  • Key Performance Indicators
 • Belangrijkste risico’s en risicostrategie
 • Hoofdzaken rondom toezicht.

Vanuit de Core-rapportage wordt men gelinkt naar de More-rapportages.

More

Aanvullende gedetailleerde informatie, gericht op specifieke doelgroepen. Dat zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

 • Uitgewerkte financiële overzichten en toelichtingen
 • Gesegmenteerde informatie (landen, doelgroepen etc.)
 • Fiscale toelichting – eventueel per land
 • Nadere informatie over risico’s en risicomanagement en interne controle
 • Duurzaamheidsrapportage (sustainability)
  • Klimaat
  • Mensenrechten
  • Sociale verantwoordelijkheid
 • Informatie van de toezichthouders (governance report)
 • Werknemersinformatie
 • Beloningenrapportages (directie , toezichthouders, etc.)
 • Rapportage maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Praktijk Core & More

Het concept Core & More, met als ondertitel ‘slimmere rapportage voor bedrijven’ kan ons aanspreken; blijft echter de vraag of onze hedendaagse tooling daarvoor geschikt is.

De huidige rapportagetools zijn met name gericht op een traditionele A4/pdf-weergave. Het Core & More-concept vraagt echter om andere technieken dan een simpele link in een document. Er zal een combinatie van andere media worden toegevoegd.

 • Audio
 • Video
 • Visualisaties
 • Interactieve data-analyse.

Een heel aardig voorbeeld van een jaarverslag waarin het Core & More-principe is verankerd is te vinden op de website van energieleverancier Alliander uit Arnhem.

De softwareleveranciers van Nederland roepen nu om het hardst dat zij middelgrote bedrijven volledig kunnen bedienen met de SBR-jaarrekening die eenvoudig kan worden voorzien van de verplichte digitale handtekening van de accountant. Over enkele jaren roepen ze wellicht dat zij het Core & More- conept volledig ondersteunen.

Wilt u eerste stappen zetten of meer weten over alternatieve rapportagevormen zoals integrated reporting en Core & More met de traditionele accountantssoftware als vertrekpunt, dan geven onze ict-consultants u graag handvatten om dat te realiseren.

Hennie Tempelman AA

 

Publicatiedatum: 23 oktober 2019