Afgelopen najaar presenteerde Accountancy Europe een concept voor de verbreding en verdieping van externe verslaggeving. Hierin wordt gepleit voor het opsplitsen van een geïntegreerd jaarrapport in een ‘Core’- rapport, (met daarin de belangrijkste informatie voor alle stakeholders ) en daarnaast een of meer ‘More’ rapporten. Hierin kan extra informatie voor specifieke groepen stakeholders worden opgenomen.

In de publicatie op www.accountancyeurope.eu/publications/core-more-smarter-corporate-reporting wordt het Core&More-concept nader uitgewerkt. Ook wordt beschreven op welke wijze de twee pijlers gepresenteerd kunnen worden en wat de rol van technologie hierin kan zijn.

Core

Een samenvatting van de meest relevante gegevens, gericht op een breed publiek. Dit overkoepelende rapport schetst een globaal beeld van de organisatie en geeft de meest relevante financiële en niet-financiële informatie op hoofdlijnen weer. Verder is van belang dat de informatie op gebruikersvriendelijke manier wordt gepresenteerd. Presentatie kan in de vorm van een overview of een dashboard

Onderwerpen die opgenomen kunnen worden in de Corerapportage.

 • Ondernemingsstrategie
 • Kerncijfers financieel met analyse
 • Kerncijfers van niet-financiële zaken
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Sociaal
  • Key Performance Indicators
 • Belangrijkste risico’s en risicostrategie
 • Hoofdzaken rondom toezicht.

Vanuit de Corerapportage wordt men gelinkt naar de Morerapportages.

More

Aanvullende gedetailleerde informatie, gericht op een specifieke doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Uitgewerkte financiële overzichten en toelichtingen
 • Gesegmenteerde informatie ( landen, doelgroepen etc.)
 • Fiscale toelichting – eventueel per land
 • Nadere informatie over risico’s en risicomanagement en interne controle
 • Duurzaamheidsrapportage (sustainability)
  • Klimaat
  • Mensenrechten
  • Sociale verantwoordelijkheid
 • Informatie van de toezichthouders (governance report)
 • Werknemersinformatie
 • Beloningenrapportages (directie , toezichthouders, etc.)
 • Rapportage maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Aanleiding

De traditionele rapportage komt niet meer tegemoet aan de verwachtingen van het publiek. Er is enerzijds een toenemende behoefte aan niet-financiële informatie, en anderzijds ligt het risico van informatieovervloed op de loer. Stand-alone rapportages van 100 of 200 bladzijden zijn niet ongebruikelijk, maar niet echt gebruikersvriendelijk.

Het Core&Moreconcept komt tegemoet aan de wensen van de gebruikers van de rapportage. Het Corerapport kan worden gezien als vertrekpunt voor alle stakeholders; aanvullende informatie waarin niet iedereen geïnteresseerd is, krijgt een plek in de Morerapportage.

Praktijk Core&More

Het concept Core&More, met als ondertitel ‘slimmere rapportage voor bedrijven’ kan ons aanspreken; blijft echter de vraag of onze hedendaagse tooling daarvoor geschikt is.

De huidige rapportagetools zijn met name gericht op een traditionele A4/pdf-weergave. Het Core&Moreconcept vraagt echter om andere technieken dan een simpele link in een document. Er zal een combinatie van andere media worden toegevoegd.

 • Audio
 • Video
 • Visualisaties
 • Interactieve data-analyse

Een heel aardig voorbeeld van een jaarverslag waarin het Core&Moreprincipe is verankerd ziet men op de website van energieleverancier Alliander uit Arnhem.

De softwareleveranciers van Nederland roepen nu (maart 2018 ) om het hardst dat hun klant de eerste (of tweede) jaarrekening middelgroot heeft ingediend met uiteraard de verplichte digitale handtekening van de accountant. Over enkele jaren roepen ze wellicht dat zij het Core&Moreconcept volledig ondersteunen.

Wilt u eerste stappen zetten of meer weten over alternatieve rapportagevormen zoals integrated reporting en Core&More met de traditionele accountantssoftware als vertrekpunt, dan geven onze ict-consultants u graag handvatten om dat te realiseren.

 

5 maart 2018

Full•Finance Consultants

Hennie Tempelman AA