Coronatoelichting in de publicatiejaarrekening

In de afgelopen dagen is er veel geschreven over de al dan niet noodzakelijke toelichtingen in de jaarrekening als gevolg van de coronacrisis. Die artikelen, alerts en uitingen richten zich voornamelijk op de inrichtingsjaarrekening en op de (middel)grote publicatiejaarrekeningen. De achtergrond daarvan is dat het in die verschijningsvormen van de jaarrekeningen verplicht is deze toelichtingen op te nemen. In de kleine en micro-publicatiejaarrekeningen ligt dat anders, maar het kan op grond van het inzichtsvereiste wel wenselijk zijn om hiervoor een toelichting op te nemen.

Bij de publicaties voor kleine en micro-ondernemingen is het al enkele jaren verplicht om deze op te stellen in SBR-formaat. Voor de (on)mogelijkheden in deze rapportage zijn we dan ook gebonden aan de taxonomie, ervan uitgaande dat extra informatie in deze gevallen niet als ‘maatwerk’ (een zogenaamde preparer extension) wordt opgenomen. Tot en met de NT13, die de basis vormt voor de publicatiejaarrekeningen 2018, waren er velden in de taxonomie beschikbaar waarin op vrijwillige basis een toelichting over gebeurtenissen na balansdatum kon worden gegeven. Vanaf de NT14 (boekjaar 2019) zijn deze velden niet meer beschikbaar in de taxonomie en kan er dus ook geen specifieke toelichting worden opgenomen over gebeurtenissen na balans in de publicatie klein en micro.

Wanneer het (op vrijwillige basis) wenselijk is om wel een toelichting rondom de gebeurtenissen na balansdatum op te nemen in de publicatiejaarrekening 2019 zouden hiervoor de volgende velden in de taxonomie gebruikt kunnen worden:

  • Bij de kleine bv kan dit opgenomen worden onder het kopje ‘Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld’ of onder het kopje ‘Informatieverschaffing over continuïteit’.
  • Bij de micro-bv zou gebruikgemaakt kunnen worden van het veld ‘Informatieverschaffing over aanvullende informatie ten opzichte van artikel 2:395a BW’. Dit veld wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld onzekerheid over continuïteit tot uitdrukking te brengen in de micropub.

Voor (middel)grote publicatiejaarrekening zijn standaardvelden beschikbaar om de vereiste toelichting rondom gebeurtenissen na balansdatum op te nemen.

Publicatiedatum: 1 april 2020