“Dat voelde eigenlijk best lekker”

Dit antwoord kreeg ik deze week in een coachingsgesprek. Onderwerp van gesprek: zaken loslaten, niet alles willen controleren, te veel werkdruk. Spontaan vertelde de gecoachte mij dat hij iets had losgelaten waar hij zich normaliter stevig tegen aan bemoeide. Ik vroeg “en hoe was dat?” Toen kwam dit antwoord “dat voelde eigenlijk best lekker”. We moesten er beiden bij lachen. Ja, het ‘eigenlijk’ drukt uit dat hij er nog niet helemaal is, maar het begin was er.

Waarom ik dit met jullie deel?

Collega Marijke Stokvis schrijft in dit artikel over mogelijkheden om werkdruk op te lossen met hulp van inzet van IT. Ze sluit haar artikel af met:

“De belangrijkste tips: zorg dat je medewerkers de tijd geeft om ermee aan de slag te gaan. En kies daarbij voor medewerkers die dit echt leuk vinden”.

En dat woord ‘leuk’ is echt van belang. Werkdruk ontstaat niet alleen door (te) veel werk. Werkdruk ontstaat ook door dingen te doen die jou energie kosten, die niet motiverend zijn.

In coachingsgesprekken komt het vrijwel altijd op tafel: hoe is het met je werkdruk en wat kun je eraan doen?

Dus vraag jezelf eens af: hoe zit het met jouw werkdruk? Waar krijg je energie van? Wanneer heb je een goede, leuke of interessante werkdag gehad? Waar loop je warm voor? En ook de keerzijde: wat kost energie? Wanneer kom je moe thuis?

En weet je het van je medewerkers?

Realiseer je dat wat de een energie kost, voor de ander juist een leuke klus is.

Eerder in deze nieuwsbrief schreef ik al over teamdynamiek en DISC. Jouw persoonlijke DISC-stijl helpt om inzicht te krijgen in wat er motiverend en demotiverend voor je werkt. En in een teamsessie is een van de opbrengsten dat inzicht ontstaat in hoe een team elkaar aanvult. De ene medewerker werkt graag een dossier goed af, terwijl de ander juist liever bij klant zit. En waar de een het interessant vindt om naast zijn reguliere taken nog lid te zijn van een it-werkgroep, schrijft de ander graag een blog.

Ik pleit ervoor om hiervoor structureel meer aandacht te hebben. Al is het maar omdat erover praten helpt.

Tips

Dus mijn tips:

  • Ga voor jezelf en voor je medewerkers na hoe het zit met jouw en hun energiebalans
  • Kijk binnen een team hoe je werk kunt (her)verdelen en op welke punten je elkaar aanvult
  • Maak dit structureel onderwerp van gesprek en zet daartoe bijvoorbeeld een structuur op met interne of externe coaching of maak het onderdeel van gesprek in reguliere POP-/ontwikkelgesprekken
  • Lees het artikel van collega Marijke die veel IT-mogelijkheden deelt om het werk slimmer te organiseren.

Wil je meer weten over coaching, DISC en omgaan met werkdruk? Neem dan gerust contact op.

Tonny Dirkx, t.dirkx@fullfinance.nl