Data-analyse helpt bij de afrekeningen van NOW

Als het goed is zijn we net bekomen van alle NOW 1-opdrachten. De deadline voor het inleveren van de derdenverklaring of accountantsverklaring voor de NOW 1-afrekening is op 6 februari 2022. En er zijn al weer nieuwe deadlines in zicht. De definitieve berekening NOW 2 dient voor 1 april 2022 gedaan te worden.

NOW 1-afrekening

Er zijn dus vanaf vandaag (13 januari 2022) nog circa 3 weken voor het indienen van de definitieve NOW 1-afrekening. Wij begrijpen dat nog niet al het werk is gedaan. Met name voor opdrachten waarbij bijvoorbeeld een OKB nodig of wenselijk is, is het zaak tijdig te plannen en af te stemmen. De definitieve afrekening moet immers tijdig ingestuurd zijn. En een te late afrekening zou kunnen leiden tot een terugbetaling van de voorschotten. In dit artikel gaan we in op hoe data-analyse kan ondersteunen bij de afrekening. Inmiddels hebben we ruim 30 kantoren geholpen met enkele honderden opdrachten. Hoe dat werkt, leggen we graag nog eens uit.

Inzet data-analyse

Onze NOW-data-analyses én de werkprogramma’s in Excel en CaseWare zijn klaar voor gebruik voor de afrekening NOW 3.1, 3.2, 3.3 en 4. Het accountantsprotocol voorziet in de mogelijkheid om de controles van de vier tranches (3.1, 3.2, 3.3 én 4) samen te voegen tot een opdracht.

Data-analyse bij 50% van de werkstappen

Het accountantsprotocol voor de assurance (NV COS 3900N) en aan assurance verwante opdrachten (NV COS 4415N) bevat duidelijke werkstappen en we zien dat data-analyse bij ongeveer de helft van de werkstappen gebruikt kan worden. Analyse van verschuivingen van omzet, creditnota’s tijdens de meetperiode en transacties met verbonden partijen zijn goed te analyseren aan de hand van auditfiles. Met de gegevens uit de salarisadministratie is de analyse van de loonsom en wijzigingen in dienstverbanden snel gemaakt. Tot slot kunnen we met de bankanalyse op basis van CAMT- en SEPA-bestanden de uitbetalingen van het nettosalaris in beeld brengen.

Power BI

Hoe we dat doen? We hebben specifieke NOW-analyses gemaakt in Microsoft Power BI. Aan de hand van de auditfiles van 2019, 2020 en eventueel 2021 en een gemapte brugstaat uit de jaarrekeningsoftware – zoals CaseWare, Unit4 en MLE – worden de analyses gevuld. Door de vooraf gedefinieerde analyses ontstaat een generieke aanpak. We gebruiken de gratis te downloaden desktopversie van Power BI waardoor de analyses door iedereen te gebruiken zijn.

Uiteraard is het mogelijk om de auditfiles van een groep tegelijkertijd in te lezen, zodat inzicht ontstaat in de gegevens van de hele groep.

Werkprogramma

Data-analyse is een hulpmiddel en kan daarom alleen gebruikt worden samen met een goed werkprogramma. Dit werkprogramma besteedt ook aandacht aan de planningsfase en de afronding van de opdracht. Voor de uit te voeren werkzaamheden is een verwijzing opgenomen naar de data-analyse. Het werkprogramma is beschikbaar in Excel en voor de Managers van CaseWare.

Het werkprogramma is opgesteld door onze accountants en sluit aan op de Power BI-analyses.

Kwaliteit en efficiënt

De inzet van data-analyse met Power BI is geen doel op zich, maar we zien dat kantoren er voordeel mee kunnen behalen. Je voorkomt dat medewerkers met Excelanalyses aan de slag gaan die ze elke keer opnieuw moeten bouwen. In plaats daarvan leggen de analyses de focus op de opmerkelijke zaken. En door in te zoomen op grootboekmutaties is het opvragen van grootboekkaartjes bij klanten verleden tijd. NOW-data-analyse zorgt zo voor een kwalitatief goede aanpak en efficiënte start.

De analyses zijn beschikbaar voor de derdenverklaring, aan assurance verwante – en assuranceopdrachten.

Aan de slag

Het gebruik van de analyses vraagt om een goede training (on the job). Daarom nemen we de eerste analyse altijd met gebruikers door tijdens een kick-off. We hanteren vaste prijzen per analyse, waardoor je alleen betaalt voor de analyses die je daadwerkelijk afneemt.

Neem contact op met Thijs de Nijs of Martijn Kriek voor aanvullende informatie. Je kunt ook een mail sturen naar now@fullfinance.nl of bel 055 – 355 99 79.

Ben je met de NOW aan de slag en heb je nog vaktechnische vragen? Lees dan zeker ook deze artikelen met respectievelijk belangrijke aandachtspunten over NOW en over TVL nog eens.