Data-analyse helpt bij de afrekeningen van NOW

Sinds november 2020 kunnen afrekeningen voor de NOW worden aangevraagd. De deadline voor het aanvragen van een afrekening voor NOW 1.0 komt snel dichterbij en hoewel de derdenverklaring of accountantsverklaring iets later ingeleverd mag worden, is er door accountantskantoren nog steeds veel werk in weinig tijd te verrichten. Dat vraagt om een slimme aanpak en daarom hebben we een NOW-data-analyse met werkprogramma ontwikkeld. Inmiddels hebben we 30 kantoren geholpen met ruim 200 analyses. Hoe dat werkt, leggen we graag nog eens uit.

50% data-analyse

Het accountantsprotocol voor de assurance en aan assurance verwante opdrachten bevat duidelijke werkstappen en we zien dat data-analyse bij ongeveer de helft van de werkstappen gebruikt kan worden. Analyse van verschuivingen van omzet, creditnota’s tijdens de meetperiode en transacties met verbonden partijen zijn goed te analyseren aan de hand van auditfiles. Met de gegevens uit de salarisadministratie is de analyse van de loonsom en wijzigingen in dienstverbanden snel gemaakt. Tot slot kunnen we met de CAMT- en SEPA-bestanden de uitbetalingen van het nettosalaris in beeld brengen.

Power BI

Hoe we dat doen? We hebben een RGS-datamodel met specifieke NOW-analyses klaar staan in Microsoft Power BI. Aan de hand van de auditfiles, gemapte brugstaat uit de jaarrekeningsoftware -zoals CaseWare en Unit4- en eventueel de CAMT- en SEPA-bestanden worden de analyses gevuld. Door de vooraf gedefinieerde analyses en het uniforme datamodel ontstaat een generieke aanpak. We gebruiken de gratis te downloaden desktop-versie van Power BI waardoor de analyses door iedereen te gebruiken zijn.

Uiteraard is het mogelijk om de auditfiles en loongegevens van een groep tegelijkertijd in te lezen, zodat inzicht ontstaat in de gegevens van de hele groep.

Werkprogramma

Data-analyse is een hulpmiddel en kan daarom alleen gebruikt worden samen met een goed werkprogramma. Dit werkprogramma besteedt ook aandacht aan de planningsfase en de afronding van de opdracht. Voor de uit te voeren werkzaamheden is een verwijzing opgenomen naar de data-analyse. Het werkprogramma is beschikbaar voor de Managers van CaseWare en in Excel.

Het werkprogramma is opgesteld door onze accountants en sluit aan op de Power BI-analyses. Uiteraard beschikken we over een NOW 1.0 en NOW 2.0 data-analyse en werkprogramma. Zodra de protocollen van NOW 3.1 en verder bekend zijn, kun je daar ook mee aan de slag.

Kwaliteit en efficiënt

De inzet van data-analyse met Power BI is geen doel op zich, maar we zien dat kantoren er voordeel mee kunnen behalen. Je voorkomt dat medewerkers met Excelanalyses aan de slag gaan die ze elke keer opnieuw moeten bouwen. In plaats daarvan leggen de analyses de focus op de opmerkelijke zaken. En door in te zoomen op grootboekmutaties is het opvragen van grootboekkaartjes bij klanten verleden tijd. NOW-data-analyse zorgt zo voor een kwalitatief goede aanpak en efficiënte start.

De analyses zijn beschikbaar voor de derdenverklaring, aan assurance verwante – en assuranceopdrachten.

Aan de slag

Het gebruik van de analyses vraagt om een goede training (on the job). Daarom nemen we de eerste analyse altijd met gebruikers door tijdens een kick-off. We hanteren vaste prijzen per analyse, waardoor je alleen betaalt voor de analyses die je daadwerkelijk afneemt.

Neem contact op met Thijs de Nijs of Martijn Kriek voor aanvullende informatie. Je kunt ook een mail sturen naar now@fullfinance.nl of bel 055 – 355 99 79.

Ben je met de NOW aan de slag en heb je nog vaktechnische vragen? Lees dan zeker ook deze artikelen met respectievelijk belangrijke aandachtspunten over NOW en over TVL nog eens.