De NOW en de definitie van de omzet

Nu we in de periode zitten dat er afrekeningen worden opgesteld voor de NOW1-regeling komen er ook vragen los over de diverse begrippen. De meest voorkomende zijn die over het groepsbegrip en de definitie van de omzet.

Ik wil een paar van die vragen en de antwoorden die we daarop hebben gegeven, met je delen.

1. Er is een auto verkocht die onder de vaste activa stond. Hoort dat bij de omzet?

Uitgangspunt van de NOW is dat in eerste instantie aansluiting mag/moet worden gezocht bij de normale regels van het jaarrekeningrecht. De verkoop van een auto die onder de vaste activa staat hoort dan niet bij de normale verkoopactiviteiten van de onderneming. Als er al boekwinst wordt gemaakt, dan is dat een correctie op de afschrijving en geen onderdeel van de brutomarge.

Nu was er hier wel sprake van een complicerende factor. In een zustervennoot werd namelijk wel gehandeld in auto’s en die handel was daar wel een normale bedrijfsactiviteit.
Nu moet voor de NOW de omzet geconsolideerd worden bepaald. Was het niet zo dat daarom de verkoop van deze auto ook moest worden meegenomen voor de omzet?
Wij hebben daar nee op geantwoord. Tenminste als die betreffende auto niet bewust tijdelijk even uit de voorraad was gehaald en het dus echt ging om een vast actief.

2. Moet ik de doorberekende managementvergoeding van de holding aan de dochter-bv mee nemen voor de omzetbepaling?

Het antwoord op deze vraag is gelukkig niet zo ingewikkeld. Als de omzet in de meetperiode en de referentieperiode voor de hele groep moeten worden bepaald, zijn de normale regels van de consolidatie van toepassing. En dat betekent dat de managementvergoeding wegvalt in de consolidatie. Ook als alleen op het niveau van de werkmaatschappij de NOW is aangevraagd.

3. Hoort ontvangen ziekengeld bij de omzet?

Een van de goede dingen is dat de NBA op dit moment veel voorkomende vragen voorlegt aan het ministerie en standpunten inneemt die al of niet worden overgenomen door het ministerie. Op een gegeven moment stelde het ministerie zich op het standpunt dat ontvangen ziekengeld onderdeel zou zijn van de omzet. Dat vonden we vreemd omdat dit in het geheel niet past bij de normale systematiek van het jaarrekeningrecht. We hebben deze vraag doorgespeeld naar de NBA. Uiteindelijk heeft het ministerie haar standpunt gewijzigd en valt ontvangen ziekengeld niet meer onder het omzetbegrip.
De hoofdregel is nu dat alle subsidies en andere vergoedingen die de vervanging zijn van omzetverlies behoren bij de omzetdefinitie van de NOW.

Dit waren een paar op het oog eenvoudige vragen die te maken hebben met het omzetbegrip in de NOW. Zoals hierboven al aangehaald zijn er gelukkig bij de NBA veel standpunten te vinden waar je houvast aan kunt ontlenen.

We kunnen ons voorstellen dat het toch nuttig is om tijdens een korte lunchsessie in een soort vaktechnisch overleg nog eens de praktische uitleg van de NOW met elkaar te bespreken.

Je kunt je opgeven voor de lunchsessie van maandag 25 januari van 12.00 tot 13.00 uur. Dit zal een Zoomsessie zijn. De kosten bedragen € 75; Full Finance-adviesabonnee betalen € 50 (excl. btw). De sessie gaat alleen door bij voldoende belangstelling.
Meld je aan bij Minie: m.beugel@fullfinance.nl.

Gert van den Brink