De toegevoegde waarde van een coach

We hebben een volle sportzomer achter de rug met EK’s, WK’s en de Olympische Spelen. De aandacht gaat dan uit naar sporters én naar de coaches.
De toegevoegde waarde en het functioneren van de coach staat wel eens ter discussie. Ik hoef geen namen en gevolgen te noemen, denk ik.
Maar let op: coaching an sich staat niet ter discussie. Geen (top)sporter kan zonder.

Hoe zit dat dan in ‘onze’ sector?

Steeds meer accountantskantoren bieden aan medewerkers de mogelijkheid van coaching aan. Ik kom echter ook bij kantoren waar de waarde van coaching niet of minder wordt ingezien, bijvoorbeeld onder het motto “ik ben hier ook gekomen zonder coaching”. Een uitdagende vraag kan dan zijn: “Was je mét coach nog verder gekomen; in welk opzicht dan ook?”

Het zal je niet verbazen, ik geloof in de toegevoegde waarde van coaching. Laat ik uiteenzetten waarom.

Eerder schreef ik al over generatieverschillen en de gevolgen ervan op de werkvloer.
Het is belangrijk om te realiseren dat de zogenaamde generatie Y ofwel de millennials op een andere wijze tegen werk en hun ontwikkeling aankijken. Voor deze generatie is het van belang om (continu) feedback te krijgen op hun functioneren en ontwikkeling. Het aloude concept van functionerings- en beoordelingsgesprekken met tussendoor nauwelijks aandacht voor voortgang en ontwikkeling voldoen dan echt niet meer.
De coach kan helpen om de behoefte aan meer en directe feedback in te vullen en de persoonlijke ontwikkeling van de coachee voortdurend in het oog te houden. Het faciliteren van coaching draagt dan ook direct bij aan motivatie en binding van de medewerker.

Ik ben daarnaast van mening dat als je coaching structureel faciliteert, het voor medewerkers makkelijker is om hulp te vragen, juist in tijden dat het minder gaat. In de prestatiegerichte cultuur van de branche, kan het vragen van hulp anders nog wel eens een drempel vormen. Door coaching een vast onderdeel te laten zijn van je hr-beleid voorkom je dit.

Ik heb dan meteen de beide functies van de coach benoemd. De coach kan helpen bij het realiseren van doelstellingen en bijdragen aan je ontwikkeling maar ook bij het oplossen van problemen.

Laten we eens inzoomen op die laatste situatie. De coach helpt allereerst om gedachten te ordenen, oorzaak en gevolg te onderscheiden en te zoeken naar dieperliggende oorzaken.
Zo komt de coach met de coachee tot oplossingen en nieuwe inzichten die de coachee alleen niet had ontdekt.

In mijn coachingspraktijk merk ik dat het soms simpel kan zijn. Wanneer gaan de ogen van een coachee weer twinkelen? Waar loopt iemand nu echt warm voor? Waar raakt hij niet over uitgepraat? Of welke uitspraken en gedachten komen telkens terug en zeggen dus iets over patronen of onderliggende structuren waarop iemand juist vastloopt.

Het is aan coach en coachee om door te vragen op concrete praktijksituaties, zowel in werk als privé, en meer zicht te krijgen op onderliggende oorzaken en patronen en deze vervolgens te onderzoeken.

Tonny Dirkx