De wet van het afnemend grensnut

Wie economie in zijn vakkenpakket heeft gehad, kent hem misschien nog wel: de wet van het afnemend grensnut (Wet Gossen). Ik zou dat nooit onthouden hebben als mijn economieleraar het niet verduidelijkt had met een voorbeeld. Te weten het drinken van bier. Nu dronk ik op die leeftijd nog niet, maar ik kon het me wel levendig voorstellen. Een zonovergoten terras en wat is dat biertje dan lekker. De tweede zo mogelijk nog lekkerder en misschien de derde ook nog wel. Maar dan begint langzamerhand elk volgend biertje, dat op zich best nog wel smaakt, minder voldoening op te leveren. Tot het moment dat het echt teveel gaat worden en elk volgend biertje eigenlijk niets meer toevoegt. Ik zal niet verder gaan. Voilà, de wet van het afnemend grensnut. De klas vond het prachtig.

Ik denk er in het dagelijks leven eigenlijk verder nooit over na, maar opeens was er een belastingplichtige die dit in een procedure aanvoerde. En wel bij de WOZ-waarde van een woning. Hij heeft een hoekwoning en die is groter dan de referentieobjecten. Wijzend naar de Wet Gossen betoogt hij dat de ambtenaar daarom met een lagere kuubprijs had moeten rekenen. Tot mijn verbazing doet Hof Amsterdam dat ook. Als er sprake is van hoge ruimten in een woning die niet goed bruikbaar zijn, moet volgens het hof een correctie voor afnemend grensnut plaatsvinden.

Pech voor de belastingplichtige: dat was hier niet het geval en de gemeente had overigens voldoende rekening gehouden met de extra inhoud van de woning door een correctie per kubieke meter toe te passen. Het beroep is ongegrond.

Dat de Wet Gossen op meerdere terreinen toepasbaar is, hoeft geen betoog. Hoeveel schoenen kun je dragen, hoeveel tassen moet je hebben, hoeveel auto’s, kleren, boeken enz. wil je bezitten. En nu de superrijken alsmaar rijker worden, vraag ik me ook af hoeveel gelukkiger zij worden van weer een miljardje erbij. Misschien geldt voor die laatste categorie echter een andere wetmatigheid.

Maar wat leuk om deze trip down memorylane te maken in mijn vakgebied op de dag dat de horeca weer verder open mag.

Ik heb inmiddels proefondervindelijk vastgesteld dat de Wet Gossen uitstekend te begrijpen is met het drinken van bier of wijn. En kennelijk kun je er fiscaal ook nog wel eens iets aan hebben. Proost!

Bert Driessen