Vanaf dit jaar dienen, zoals bekend, middelgrote jaarrekeningen ook in XBRL-formaat (SBR) te worden gedeponeerd.

Voor de omvang Kleine rechtspersoon en Micro, bestond deze verplichting al.

Het deponeren van Klein en Micro kan automatisch via een portal (met accordering cliënt) of handmatig naar de Digipoort. (Beide met behulp van het PKI-overheidscertificaat).

Het deponeren van de jaarcijfers van een bv met de omvang Middelgroot kan ook automatisch via een portal (met accordering cliënt). De handmatige aanlevering van deze publicatiestukken kan alleen via het KvK-portaal en dus niet via de Digipoort en het PKI-overheidscertificaat. De accordering/autorisatie dient hierbij vooraf geregeld te zijn door het aanvragen van een autoriseringscode. Deze code wordt naar de cliënt gestuurd (KvK-nummer waarvoor de deponering dient te geschieden).

De aanlevering Middelgroot dient te bestaan uit 3 afzonderlijke SBR-documenten te weten:

  • Jaarrekening SBR (XBRL-document)
  • Accountantsverklaring (AV) SBR (XBRL-document)
  • Detached signature (XML-document, getekend met geldig PKI-beroepscertificaat).

Alle 3 kunnen ze na autorisatie via een portal automatisch gestuurd worden naar het KvK-portaal. Handmatige verzending is ook nog een mogelijkheid.

Deze 3 afzonderlijke documenten kunnen op meerdere manieren ontstaan.

  • De jaarrekening zal meestal direct vanuit de gebruikte software gegenereerd kunnen worden, maar kan bijvoorbeeld ook ingevuld en gedownload worden op de websites van de KvK.
  • De verklaring kan ook vanuit de rapportagesoftware worden gegenereerd, hoewel dit niet altijd standaard beschikbaar is. Daarnaast kan de verklaring in XBRL-formaat worden gemaakt via de verklaringengenerator van de NBA.
  • De detached signature ontstaat door middel van een apart stukje software (linking-en-signingtool), waarbij het PKI-beroepscertificaat van de tekenend accountant gebruikt dient te worden om zo de jaarrekening en verklaring te koppelen en te waarmerken.

Inmiddels zijn er zowel via portals, als via handmatige aanleveringen rechtstreeks bij het KvK-portaal, succesvol meerdere deponeringen Middelgroot ingediend en goedgekeurd.

Als u hierover vragen hebt, neem dan contact op met Paul Kienhuis (p.kienhuis@fullfinance.nl) of Martijn Kriek (m.kriek@fullfinance.nl), tel. 055 – 355 99 79.