Op rapportagegebied is al lange tijd een transformatie aan de gang van de ‘traditionele’ papieren rapportage naar digitale vormen van rapportage. Deze ontwikkeling is niet nieuw, maar door verplichtstellingen en aanvullende regelgeving is deze ontwikkeling wel in een versnelling geraakt en heeft dit meer dimensies gekregen.

De verplichtstelling op het gebied van digitale rapportage is er al sinds begin dit jaar voor SBR-aanlevering van publicatiejaarrekeningen van kleine vennootschappen (voor boekjaren die gestart zijn op of na 1 januari 2016). Hierbij komen begin 2018 ook de publicatiejaarrekeningen van middelgrote vennootschappen (boekjaren gestart op of na 1 januari 2017). Bij deze middelgrote publicatiejaarrekeningen moet ook een digitaal ondertekende controleverklaring worden gestuurd.

Het digitaal ondertekenen van verklaringen is nieuw binnen de accountancy en roept vragen op. Niet alleen vragen over welke software daarvoor nodig is en of de techniek er al klaar voor is, maar ook vragen die de organisatie breder (kunnen) raken spelen hierbij een rol. Is deze verplichtstelling een aanleiding om organisatiebreed na te denken over ondertekening van documenten? En wie zou dat moeten kunnen/mogen? En welke impact heeft digitale rapportage op het controleproces? En raakt dit alleen maar de controleafdeling?

Om aan deze vragen invulling te geven heeft Full•Finance een rapport uitgebracht. De inhoud hiervan kan u helpen om na te denken over vragen die er rond dit onderwerp spelen. En wij zijn van harte bereid om samen met u de antwoorden op deze vragen door te nemen. Wilt u hierover meer weten? Vul het onderstaande formulier in dan nemen wij contact met u op om uw vragen over digitale ondertekening te beantwoorden.