Een mooi vak, zeker met wat minder werkdruk!

Dat was de conclusie van onze laatste Full Finance NEXT-bijeenkomst!

NEXT is een netwerk van jonge accountants (in opleiding) die de Full Finance post-hbo-opleiding Accountancy mkb volgen of hebben gevolgd. De nieuwe generatie accountants die elkaar 3 tot 4 keer per jaar ontmoeten om vakinhoudelijk onderwerpen te combineren met een gezellig samenzijn.

Eerst hebben we 3 NOW-casussen besproken. Op de dag dat Hugo de Jonge excuses aanbood, werden er ook bij ons excuses uitgesproken voor het niet direct paraat hebben van de meest actuele NOW-informatie 😉.

Dat onderstreepte vooral de complexiteit. Want hoe om te gaan met een faillissement binnen een groep tijdens de meetperiode van NOW1.0? Of hoe zit het met NOW1.0 binnen een groep waarbij er voor de groep als totaal een omzetdaling is die groter is dan 20% maar voor een afzonderlijke werkmaatschappij niet, en de ondernemer de subsidie al heeft terugbetaald?

Goed om te zien dat de NEXT’ers elkaar op weg hielpen met het uitpluizen van de situatie en de beantwoording van de vragen.

Los van de precieze vaktechnische overwegingen van de afzonderlijke casussen zijn dit belangrijke tips uit de bespreking:

 • Leg je overwegingen goed vast in je dossier. Als je gebruikmaakt van bijv. FAQ’s op de site van NBA, zorg er dan voor dat je deze met datum én tekst opneemt in je dossier.
 • Overleg met collega’s
 • Zoek contact met UWV en/of NBA over specifieke casussen die niet ‘gedekt’ worden door de uitleg of FAQ’s. NBA heeft een helpdesk geopend.

Na de bespreking van NOW-casussen stond een heel ander onderwerp op de agenda: de toekomst, werkdruk en cultuur op de kantoren. O.a. de inspectie SZW en de NBA hebben onderzoek gedaan naar deze onderwerpen onder young professionals en wij wilden weten of de, soms schokkende, resultaten herkenbaar zijn. En nog belangrijker: wát kunnen we eraan doen?

Een paar opvallende punten uit ons (niet representatieve) onderzoek:

 1. De NEXT’ers voelen zich zeer betrokken bij hun kantoor, collega’s én klanten
 2. Werkdruk en (zware) vermoeidheid door het werk zijn wel echt een issue, 50% is maandelijks (of vaker) compleet uitgeput.
 3. En als men – ondanks punt 1 – overweegt het vak te verlaten, dan is dat te wijten aan de werkdruk, maar ook aan salaris en de arbeidsvoorwaarden.

Na presentatie van de onderzoeksresultaten hebben we gesproken over verbeteringen. Wat kunnen wij (als opleidingsinstituut), de sector, jouw kantoor en/of jouw leidinggevende verbeteren? Hoe blijf jij het vak leuk vinden?

Daarbij geven de NEXT’ers aan:

 • “Dat we na minimaal 4jaar hbo/WO-opleiding starten in een functie met als titel assistent-accountant is raar. In andere beroepen krijg je meer verantwoordelijkheid. Geef ons gewoon meer verantwoordelijkheid én daar genoeg tijd voor.”
 • “Schaf het partnermodel af. En laat de partners een deel van hun inkomen afstaan, zodat het eerlijker verdeeld wordt. Dan zijn de beginsalarissen aantrekkelijker dan nu. Dat zorgt voor meer instroom, wat zorgt voor minder werkdruk. De kans dat jonge professionals op termijn ook behouden blijven voor het vak wordt dan een stuk groter.”
 • “Laat de overheid meer met ons in overleg treden en niet ongevraagd allerlei werkzaamheden bij ons droppen. Denk aan de poortwachtersfunctie rondom de Wwft.”
 • “Nee-zeggen tegen een nieuwe klus kan helpen, maar ik snap wel dat niet iedereen dat zo makkelijk kan als ik.”
 • ”Het gaat mis door planning en communicatie. Eigenlijk kunnen partners niet goed plannen.”
 • ”Er moet vaker afscheid genomen worden van de ‘altijd-te-laat’-klanten.”

We hebben de bijeenkomst afgesloten met de constatering dat het goed is het onderzoek en dit gesprek volgend jaar nog eens te hebben, want zo klonk het samenvattend: accountancy ís en blijft een mooi vak, zeker als we met elkaar de werkdruk kunnen verbeteren.

Op 4 juni is de volgende NEXT-bijeenkomst gepland, hopelijk Zoomloos én onder het genot van een hapje en drankje.