Een nieuwe kans voor SBR Banken (SBR Nexus)?

Wij krijgen nog wel eens de vraag: gaat het ooit nog eens wat worden met SBR Banken? Uit de vraag zelf blijkt niet veel vertrouwen op een goede afloop. En toegegeven: het traject van SBR Banken tot nu is ook niet heel soepel geweest. In een eerdere bijdrage hebt u hier al eens wat meer over kunnen lezen. Er is dus best nog wel wat te winnen.

Maar er is nieuws en ik laat het aan u om zelf een oordeel te geven of het ‘goed nieuws’ of ‘slecht nieuws’ is. Afgelopen jaar heeft het SBR Bankencollectief (of SBR Nexus zoals dat nu heet) besloten een nieuwe vorm van bankenrapportage op te gaan zetten: de SBR-inrichtingsjaarrekening. Doelstelling: betere aansluiting met de rapportagevorm zoals de accountants nu hanteren naar hun klanten én een betere herkenbaarheid voor de bankmedewerkers omdat de rapportage de vorm van een jaarrekening heeft. Het alsnog opvragen van de pdf-versie van de jaarrekening lijkt daarmee voorgoed naar het verleden te worden verwezen.

De aankondiging ging uiteraard gepaard met het noemen van alle voordelen die hiermee te halen zijn. Op basis van de ‘ervaringen vanuit het verleden’ lijkt ‘eerst zien dan geloven’ niet misplaatst. Maar gelukkig kunnen we op dit moment (of hopelijke zeer binnenkort) al ‘zien’. De leveranciers van de meest gebruikte rapportagesoftware binnen accountancy NL hebben de zogenaamde BT13 (de bankentaxonomie voor 2018) inmiddels ingebouwd en/of zijn daar druk mee bezig.

Ik heb een (korte) test gedaan en deel graag mijn eerste bevindingen. Gehanteerde uitgangspunten:

  • een gewone jaarrekening van een bv (balanstotaal € 550.000 met onder meer inventaris, een leaseauto, voorraden, debiteuren, crediteuren en een langlopende lening en langlopende lease)
  • de publicatiejaarrekening in SBR kan zonder foutmeldingen gemaakt kan worden.

Wanneer van deze jaarrekening een kleine kredietrapportage 2017 wordt gemaakt, komen er 21 ‘fouten’ en 2 ‘waarschuwingen’ op. De fouten moeten worden opgelost voordat de SBR-rapportage gemaakt kan worden. Zaken als oprichtingsdatum, vestigingsadres, activiteiten en details over de leningen moeten aangevuld worden. Dit kost dus altijd extra tijd; hoeveel extra tijd is afhankelijk van de inrichting van de werkprocessen op kantoor en de complexiteit van de onderneming.

Wanneer op hetzelfde cijfermateriaal de bankenrapportage voor 2018 wordt gemaakt (op basis van de beperkte inrichtingsjaarrekening) zijn alle fouten weg en kan de rapportage (technisch gezien) direct verzonden worden. Ook wanneer het cijfermateriaal wordt aangepast door fictief een pand aan te kopen en deze hypothecair te financieren, blijven de foutmeldingen achterwege. Geen leningdetails invoeren, geen WOZ-gegevens, geen ouderdom van debiteuren en crediteuren. Oordeelt u zelf maar of dit ‘goed nieuws’ of ‘slecht nieuws’ is.

Mocht u denken, ik wil SBR Banken een (nieuwe) kans geven, dan geef ik graag nog wat aandachtspunten mee:

  • Zorg dat de software up-to-date is: de BT13 is alleen beschikbaar in de laatste versies van de rapportagesoftware.
  • Zorg dat uw certificaat gewhitelist is. En hebt u dat al eens gedaan, check dan of het certificaat niet tussentijds is vernieuwd. Dan moet u dit namelijk nog even doorgeven aan de uitvragende partij.
  • Is uw manier van aanleveren efficiënt genoeg? Het zou zo maar kunnen dat u enthousiast wordt over de bankenrapportage en plotseling meer SBR-rapportages wilt gaan versturen. Een portal/verzendmechanisme kan daarbij helpen om dit op een efficiënte manier te organiseren.

Bij Full•Finance is er veel ervaring met het aansluiten richting SBR Banken (SBR Nexus). Indien u hierover vragen hebt, neem dan contact op met Paul Kienhuis, Hennie Tempelman, Martijn Kriek of Henk Aardoom (055 – 355 99 79).