Eenvoudig rekenmodel NOW

De regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is bekend en het UWV-loket is voor het aanvragen van een vergoeding geopend.

  • Over welke orde van grootte spreken we bij een ondernemer?
  • Zal het te verwachten bedrag van de tegemoetkoming voldoende zijn om te overleven?
  • Met welke bedragen moet ik rekening houden in mijn liquiditeitsprognose?

Dit soort vragen rondom de NOW regeling maken tegenwoordig deel uit van de dagelijkse werkzaamheden van de accountant.

Als hulpmiddel hebben we een eenvoudig rekenmodel ontwikkeld waarvan hieronder een weergave is opgenomen. In dit rekenmodel is ook een afrekeningsmodel met doorrekenvarianten opgenomen. Wilt u dit model (kosteloos) ontvangen laat het ons dan weten. Vraag naar Hennie Tempelman of e-mailĀ NOW@fullfinance.nl. Wij delen het graag met u.

Publicatiedatum: 2 april 2020