Eenvoudigere btw-regels voor het mkb

Uit een persbericht van de Europese Commissie (zie link) blijkt dat de ministers van Financiën van de EU onder meer een politiek akkoord hebben bereikt over een actualisering van de al bestaande btw-regels voor het mkb in de EU, die meer mogelijkheden bieden voor grensoverschrijdende activiteiten. Door de nieuwe regeling worden de administratieve lasten voor kleine bedrijven verminderd en worden de regels gelijkgetrokken voor bedrijven, ongeacht waar zij in de EU zijn gevestigd. Daarmee wordt een einde gemaakt aan de verschillende drempels die door de EU-landen op dit moment worden toegepast voor de btw-vrijstelling (in Nederland is die grens met ingang van 1-1-2020 vastgesteld op € 20.000).

De nieuwe regels zorgen voor een gelijke drempel van € 85.000 binnenlandse omzet voor bedrijven die alleen in hun eigen lidstaat zaken doen. Voor middelgrote en kleine bedrijven die grensoverschrijdend zaken doen, geldt een EU-brede omzetdrempel van € 100.000 om in aanmerking te komen voor vrijstelling in een andere lidstaat. Ook wat betreft registratie en verslaglegging worden de btw-verplichtingen voor in aanmerking komende middelgrote en kleine bedrijven vereenvoudigd. De nieuwe en verbeterde btw-regeling voor middelgrote en kleine bedrijven moet in januari 2024 in werking treden.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van nieuwe berichten over dit onderwerp.