En toen was de zomer van 2021 weer voorbij …

… en ik hoop dat iedereen de batterij voldoende heeft opgeladen voor een naar verwachting wederom druk najaar.

Wat staat ons allemaal te wachten dan? In de eerste plaats hebben we de lastige situatie dat een demissionair kabinet het Belastingplan 2022 in elkaar moet draaien. En dat in de wetenschap dat er vermoedelijk een coalitie gaat uitrollen die een aantal zaken toch wel heel anders wil vormgeven. Een uitdaging, en het voorspelt niet veel goeds qua inhoudelijkheid. Maar wij zullen iedereen die dat wil weer bijpraten op onze meerdaagse (van 17 tot 19 november) of via een inhouse-cursus.

In de tweede plaats betekent vakantie voor een aantal ondernemers en accountants ook tijd om na te denken. Het jaar is voor een flink deel al voorbij en misschien is het beter gegaan dan verwacht, of doemen er risico’s op die tot een herbezinning op de ondernemingsvorm leiden. Lang verhaal, kort verhaal: praktijk is dat heel veel ondernemers graag de bv in willen. En dan zijn timing en de manier waarop wel een dingetje.

Ruisende inbreng kan met terugwerkende kracht van drie maanden naar elk willekeurig tijdstip. Als dat niet kan omdat het te duur wordt (hoge stille reserves) of men wil terug naar 1 januari 2021, kan alleen gekozen worden voor een geruisloze inbreng. In beide gevallen zal een intentieverklaring geregistreerd moeten worden bij de belastingdienst in Heerlen. Bij een keuze voor een ruisende inbreng binnen drie maanden na het gewenste overgangstijdstip, bij een keuze voor een geruisloze inbreng vóór 1 oktober 2021.
Daarnaast moet rekening gehouden worden met eventuele overdrachtsbelasting en het adagium dat één bv geen bv is. Meestal is een holdingstructuur aan te raden. Maar in alle gevallen geldt dat het maatwerk is en de uitwerking moet passen bij de individuele situatie van de klant.

En let op: als binnen vijf jaar een bedrijfsopvolging gepland staat, dan gelden de faciliteiten in de schenkbelasting alleen indien geruisloos is ingebracht. Vraag ernaar in voorkomende gevallen!

Qua wetgeving hebben we verder voor de mkb-praktijk nog te maken met het wetsvoorstel excessief lenen en de herziening van het regime voor de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Dat zal vermoedelijk dit jaar echter nog niet tot afgeronde voorstellen leiden.

En verder is het nog raadzaam aandacht te besteden aan:
– Verbreken fiscale eenheden (in verband met tariefopstapje);
– Activiteiten over meerdere bv’s verspreiden in verband met tariefopstapje;
– Fusies en splitsingen;
– Geruisloze terugkeer;
– Bedrijfsopvolgingen in het kader van mogelijke versobering van de bor.

Heb je klanten waar dit speelt of wil je een keer sparren over mogelijkheden, onmogelijkheden en voetangels en klemmen, neem dan contact op met mij (b.driessen@fullfinance.nl) of met een van onze andere adviseurs (055-3559979).