Enkele leuke weetjes over CaseWare Financials

In onze honderden contacten met CaseWare Financials-gebruikers merken we soms dat ook zeer ervaren gebruikers niet altijd op de hoogte zijn van functionaliteiten in de software die het gebruik nét een stukje prettiger kunnen maken. Hieronder benoemen we een aantal punten die recentelijk voorbijkwamen.

Journaalposten

Berekende journaalposten kun je in CaseWare onder andere gebruiken voor:

 • Boeken van de vennootschapsbelasting op het resultaat conform de fiscale positie in het rapport.
 • Automatische verdeling van het resultaat.
 • Presentatie van de aflossingsverplichting als kortlopende schuld als deze gelijk is aan de aflossing van dit jaar.

Controletellingen

Aan dossierstukken die zijn uitgewerkt in Excel kunnen automatische controletellingen worden toegevoegd die de aansluiting met de saldibalans en jaarrekening laten zien.

Fancy opmaak jaarrekening

In sommige gevallen is er behoefte aan een jaarrekening die er wat meer opgemaakt uitziet, bijvoorbeeld omdat deze op de website wordt aangeboden. Zo’n jaarrekening, of afgeleide daarvan, mag er wat fancy uitzien.

Wist u dat:

 • Een jaarrekening ook liggend kan worden geprint, waardoor de tabel met materiële vaste activa en eigen vermogen met meer kolommen kan worden getoond?
 • De koppen in een jaarrekening ook in kleur kunnen?
 • Variabele achtergrondbedrukking mogelijk is; bijvoorbeeld afhankelijk van klantnummer?

Export

 • Bijna elk document in het CaseWaredossier kan worden geëxporteerd naar PDF, HTML of Excel.
 • Er kan een export worden aangemaakt van het gehele (of gedeeltelijke) dossier dat in de browser of met een PDF-reader kan worden geraadpleegd zonder dat je beschikt over CaseWare Working Papers.

Data-analyse

 • Binnen Microsoft is een add-in beschikbaar die directe benadering van de CaseWaregegevens vanuit Word en Excel mogelijk maakt.
 • Binnen Excel is op het tabblad Formules een groep CaseWare Connector-functies beschikbaar die met een wizard een grote hoeveelheid aan data ontsluit.
 • Er kunnen gegevens uit een CaseWaredossier worden verzameld, waarna deze met Powerquery kunnen worden benaderd voor verder gebruik in bijvoorbeeld Excel, Power-BI, Qlik Sense of Tableau.
 • De data uit de CaseWaretabellen kunnen met Visual Basic worden benaderd, waardoor veel denkbare overzichten gepresenteerd kunnen worden in bijvoorbeeld Excel.
 • Naast de CaseWare Monitor+ kunnen in Cloud eigen dashboards worden uitgewerkt die de metadata uit de CaseWaredossiers presenteren.

Afwijkende rapportages

Naast de standaardrapportages die door CaseWare worden aangeboden kunnen er eigen rapportages worden ontwikkeld. Het format daarvan kun je in overleg met een consultant bepalen.

 • Tussentijdse overzichten
 • Kostenplaatsenrapportages
 • Rapportage op maat voor financier.

Contact

Wil je meer weten over geavanceerde mogelijkheden binnen CaseWare? Neem dan contact op met een van onze consultants: Henk Aardoom, Martijn Kriek, Paul Kienhuis of Hennie Tempelman

Publicatiedatum: 6 september 2022