fiscaal

Soms heb je fiscale vraagstukken die je wilt afstemmen met externe fiscalisten. De ervaren fiscalisten van Full Finance ondersteunen kantoren bij vaktechnische vraagstukken, het voeren van fiscale procedures en advisering van cliënten van kantoren.

agro-fiscaal

Wij zijn op de hoogte van relevante agro-fiscale regelgeving o.a. voor de inkomsten-, omzet-, erf- en schenkbelasting. Ook ondersteunen we bij bedrijfsoverdracht en kennen we specifieke agro-fiscale regelingen.

btw

Zowel bij nationale als internationale btw-problematiek kunnen wij helpen. We begeleiden bij boekenonderzoeken, onderhandelen met de belastingdienst en voeren bezwaar- en beroepsprocedures. Ook sparren wij regelmatig met klanten over specifieke btw-vraagstukken, het doen van aangiften en het correct laten verlopen van de btw-facturering. 

estateplanning

Hoe kan een opgebouwd vermogen (uiteindelijk) fiscaal zo voordelig mogelijk worden overgedragen tijdens leven aan (meestal) familieleden en bij overlijden aan erfgenamen? Onze specialisten kunnen je juridisch en fiscaal begeleiden bij vraagstukken rondom de overgang en instandhouding van (familie)vermogens.

ib en vpb

Voor alle voorkomende vraagstukken over de inkomsten- en vennootschapsbelasting, herstructureringen, overgang van een IB-onderneming naar een bv of juist omgekeerd kun je bij onze fiscalisten terecht.

loonheffing/sociale zekerheid

Werkgevers krijgen bij het belonen van personeel en bij het inhuren van externen te maken met regelmatig veranderende regelgeving. Wij kunnen je adviseren over aspecten rondom loonheffing en sociale zekerheid en op het gebied van verzekeringsplicht van met name dga’s.

pensioen en lijfrenten

Wij ondersteunen bij het uitvoeren van berekeningen en het opstellen van overeenkomsten.

meer informatie?

Neem dan contact op met
drs. Bert Driessen (algemeen),
mr. Katelijne ten 
Thije 
(indirecte belastingen), Rob Lendering RB (pensioenen), of
ons secretariaat
(055 – 355 99 79).

Drs. Bert Driessen
(algemeen)

Mr. Katelijne ten Thije
(indirecte belastingen)

Rob Lendering RB
(pensioenen)

onze vakgebieden

accountancy

fiscaal

fusie & overname

ict

educatie

strategie & organisatie