Full•Finance is dienstverlener voor de accountancymarkt. Sinds vele jaren zijn wij een gewaardeerd partner en kennisleverancier van administratie- en accountantskantoren en andere partijen werkzaam in de branche. Zowel kleinere als grotere organisaties doen een beroep op onze jarenlange expertise.

Wij bieden onze klanten ondersteuning als adviseur, sparringpartner, procesbegeleider, projectleider, cursusleider, trainer en docent. Alles vanuit onze expertises:

  • accountancy
  • fiscaal
  • fusie, overname & waardering
  • ict
  • strategie & organisatie

Op dit moment bestaat het team van Full•Finance uit:

8 accountants • 8 fiscalisten • 8 experts met verschillende ict-specialisaties • 2 experts fusie & overname • 3 organisatiekundigen • 2 IT-auditors 

Pe-cursussen/door NBA erkende pe-instelling

Een aantal keer per jaar organiseren we pe-meerdaagsen gericht op accountants en fiscalisten in de mkb-adviespraktijk. Daarnaast verzorgen we voor kantoren of groepen van kantoren incompanycursussen. Zowel de pe-meerdaagsen als de meeste incompanycursussen worden door ons verzorgd als erkende pe-instelling. Verder organiseren wij periodiek fiscale overleggen, vaktechnische overleggen accountancy, vaktechnische overleggen compliance, vaktechnische overleggen controlepraktijk en een aantal verschillende kantorenoverleggen: afzonderlijke overleggen voor bestuurders en vennoten, it-verantwoordelijken en it-auditors. Ook een deel van deze overleggen verzorgen we als erkende pe-instelling.

(Met ingang van 2013 geldt voor de openbaar, de intern en de overheidsaccountant dat per kalenderjaar 20-pe-uren bij een erkende pe-instelling gevolgd dienen te worden.)

Vergunning AFM

Full•Finance Pensioenconsultants B.V. beschikt over een wft-pensioenvergunning van de AFM. Vergunningnummer 12040783.

Full•Finance

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd door Full•Finance Consultants en de 100% dochters Full•Finance Academie, Full•Finance Opleidingen en Full•Finance Pensioenconsultants.

Full•Finance Consultants is ook aandeelhouder van GearSoft.