Full Finance en het RB: rapport fiscale aangiftesoftware

In september is een onderzoek naar fiscale aangiftesoftware gepubliceerd door het Register Belastingadviseurs (=RB). Dit onderzoek heeft het RB (Peter Goossens RB) samen met Full Finance (Arjan Gelderblom) uitgevoerd.

Aanleiding voor dit onderzoek waren de vragen die het RB kreeg van zijn leden over aangiftesoftware. Het onderzoek is in samenwerking met de volgende softwareleveranciers uitgevoerd:

• AFAS Software – AFAS Fiscaal
• CaseWare Nederland – de VpB-app
• Accountancy Gemak/Exact – Fiscaal Gemak
• REXL (Elsevier) – Nextens
• Skillsource – Fiscaal-online.nl
• Tecknow – Tecknow Taks
• Visma Visionplanner – Visionplanner Fiscaal
• Wolters Kluwer – Avanzer Aangifte.

Dit onderzoek brengt in de vorm van meer dan 210 vragen de functionaliteit van genoemde software in kaart. Daarnaast vroegen de onderzoekers koppelingen en integraties, conversiemogelijkheden, toekomstige ontwikkelingen (roadmap), techniek en prijzen uit bij genoemde leveranciers. Al met al is het een rapport geworden waarin zeer uitgebreid de markt voor fiscale aangiftesoftware in kaart is gebracht.

Het rapport beantwoordt vanzelfsprekend niet de vraag welk softwarepakket het beste is voor je aangiftepraktijk. Het antwoord op deze vraag hangt ook af van andere factoren. Als je lid bent van het RB, kun je daar het rapport opvragen. Voor het antwoord op de vraag welk softwarepakket (of pakketten) het best passen op jouw kantoor kunnen wij jou adviseren. Neem daartoe contact op met Arjan Gelderblom of Henk Aardoom.