Full•Finance adviseert bij koop, verkoop en samenwerkingsvormen van accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren. Ook bij het toe- en uittreden van vennoten treden wij op als adviseur en procesbegeleider. Vanaf maart 2015 kunnen accountants- en administratiekantoren ook gebruikmaken van onze kennis bij fusie & overnamevraagstukken bij hun klanten. 

Vraagstukken bij kantoren.
Naast advisering en begeleiding van kantoren bij koop, verkoop en samenwerkingsvormen, verzorgen we voor accountantsorganisaties praktijkwaarderingen. Onze toegevoegde waarde zit vooral in de kennis van de branche, zeer ruime ervaring in de begeleiding van het proces en de tactiek van het onderhandelen. Door de multidisciplinaire aanpak van Full•Finance is het gewaarborgd dat alle vaktechnische aspecten bij deze complexe materie tot hun recht komen. Contactpersonen: drs. Arjen Schutte RAB en drs. Marcel Maassen.

Vraagstukken bij klanten van kantoren.
Onze diensten bij fusie & overnamevraagstukken bij klanten van kantoren bestaan uit o.a. cf-vraagstukken die bij mkb-klanten van de kantoren spelen: waardebepalingen, zoeken van kopers en uitvoeren van due-diligenceonderzoeken. Ook kunnen wij voor kantoren optreden als sparringpartner en desgewenst werkzaamheden uit handen nemen, bijvoorbeeld als de objectiviteit van de externe accountant in gevaar dreigt te komen of als kennis/ervaring ontbreekt. Contactpersoon: Peter van Mierlo RA RV.

Marcel Maassen
peter van mierlo
Arjen Schutte

Neem voor meer informatie contact op met drs. Marcel MaassenPeter van Mierlo RA RVdrs. Arjen Schutte RAB,  of ons secretariaat (055 – 355 99 79). Een actueel overzicht van  ‘vraag en aanbod’ leest u hier.