fusie & overname

Wil je je kantoor verkopen? Zoek je juist uitbreiding? Of heb je een dergelijk vraagstuk bij een klant? Full Finance adviseert bij koop, verkoop en samenwerkingsvormen van accountants- en administratiekantoren en hun cliënten. Ook bij het toe- en uittreden van vennoten treden wij op als adviseur en procesbegeleider.

vraag en aanbod

Hier tref je het actuele vraag en aanbod aan van kantoren die wij begeleiden bij overname-, koop- en verkooptrajecten. Wil je ook een zoekprofiel plaatsen óf heb je belangstelling voor een van de profielen, neem dan contact op met Arjen of Peter.

begeleiding koop, verkoop, samenwerking

Bij de begeleiding van koop, verkoop of samenwerking brengen wij onze kennis van de branche in en onze ruime ervaring in procesbegeleiding van deze trajecten: van vaststellen of er een ‘klik’ is tot tactiek bij de uiteindelijke onderhandeling.

waardering

Jaarlijks voeren wij vele waarderingsopdrachten uit. Ook geven we second opinions of treden op bij gerechtelijke procedures.

due-diligence

Regelmatig voeren wij voor kopers due-diligenceonderzoeken uit. We stellen daarbij vast of het accountants- of administratiekantoor de koopprijs waard is en wat voor risico’s er aan de voorgenomen overname zijn.

fusie- en overnamevraagstukken voor cliënten van accountantskantoren

Wij kunnen voor kantoren optreden als sparringpartner en fusie- en overnamewerkzaamheden uit handen nemen, bijvoorbeeld als de objectiviteit van de externe accountant in gevaar dreigt te komen. Onze diensten voor jouw cliënten bestaat o.a. uit waardebepalingen, zoeken van kopers en uitvoeren van due-diligenceonderzoeken.

persoonlijke begeleiding en coaching toe- en uittreding

Koop-, verkoop-, toe- en uittredingstrajecten kunnen op persoonlijk niveau ingrijpende beslissingen zijn. Weet je nog niet (helemaal) wat je wilt? Wil je sparren over je toekomst? Wil je praten over je persoonlijke beweegredenen naast die van de organisatie? Of wil je nagaan of die interne medewerker interesse heeft en geschikt is, neem dan contact met ons op.

meer informatie?

Neem dan contact op met
drs. Arjen Schutte RAB,
Peter van Mierlo RA RV,
of ons secretariaat
(055 – 355 99 79).

Drs. Arjen Schutte RAB

Peter van Mierlo RA RV

onze vakgebieden

accountancy

fiscaal

fusie & overname

ict

educatie

strategie & organisatie