Fusies en overnames 2019: overnameprijzen accountantskantoren omhoog

2019 was opnieuw een jaar met flink wat beweging op de fusie en overnamemarkt van accountants- en administratiekantoren. Overnames vonden plaats in vrijwel alle marktsegmenten. Van (onderdelen van) de Big Four tot relatief kleine, regionale en lokale spelers. Algemene trend: overnameprijzen stijgen en net wat grotere kantoren kunnen beter werken aan hun naamsbekendheid en zijn als werkgever aantrekkelijker. Marcel Maassen en Arjen Schutte bieden een overzicht.

Ook dit jaar kijken we weer terug naar wat er aan fusie en overnames in accountancy-Nederland plaatsvond. Daarbij zetten we deze keer eens een aantal overwegingen uit de praktijk op een rij om te gaan kopen, verkopen (en heel soms fuseren). We zien in de accountancy ontwikkelingen die het realiseren van een overname moeilijker maakten. Zo werd in 2019 het vraagstuk financiering van overnames extra actueel. De grootbanken handelen financieringsaanvragen beneden de € 1 à 1,5 miljoen af via elektronische-aanvraagsystemen. Daarmee werd de beredenering van waarom ‘ja’ en waarom ‘nee’ een black box. De maatschapsfinanciering vindt bij kleinere praktijken plaats op basis van ‘blanco’ (lees: zonder zekerheden). We kregen in deze context een aantal signalen van afgewezen financieringsaanvragen. Ook bij kantoren met een financieringsarrangement kwam dit voor, ook van hun huisbankier. Inmiddels is er ogenschijnlijk weer rust op het financieringsvlak en hebben Rabo en ABN Amro bijvoorbeeld aangegeven dat ze accountantspraktijken gewoon financieren (uiteraard wordt dit per individuele casus beoordeeld). Over het algemeen zagen we een redelijk stabiele markt qua aantallen transacties.

Lees verder