Gebruikerstip software – 2

In deze rubriek willen we in iedere aflevering van de nieuwsbrief en op de website een korte tip weergeven voor de gebruiker van software die in de accountancy veel wordt gebruikt. Voor velen zal de tip geen nieuws bevatten, maar wellicht kunnen we hiermee ook een aantal lezers een handigheid aanreiken waar ze nog lang plezier van hebben.

Microsoft Windows, knipprogramma

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden, zo horen we met enige regelmaat. Binnen Windows hebben we in de rubriek “accessoires” het knipprogramma ter beschikking. Hiermee kunnen we een complete schermafdruk maken, maar we kunnen ook focussen op het onderdeel dat van belang is. Bovendien kunnen we er nog een markering aan toevoegen, of klantspecifieke informatie die we niet willen tonen, weggummen.

Praktische toepassing knipprogramma

Als ik de vraag krijg of het mogelijk is om nulregels op een leadsheet te verbergen schrijf ik geen uitvoerig antwoord maar volsta dan met het maken van een schermafdrukje (veelal ‘vrije vorm-knipsel’) met het relevante deel van het scherm.

Vervolgens markeer ik eventueel het specifieke onderdeel.

Ik plak het meteen (zonder eerst op te slaan) in de body van een mail of chatbericht.

Als je het knipprogramma regelmatig gebruikt kun je ook instellen dat deze door de toetsencombinatie Windowstoets+Shift+S direct wordt gestart.